IEA-sjefen: «Langtidsutfordringene som produsentlandene står overfor kommer ikke til å forsvinne»

Lav oljepris over tid kan gjøre det nesten umulig å finansiere velferd, advarer Energibyråets direktør.

IEA-sjefen: «Langtidsutfordringene som produsentlandene står overfor kommer ikke til å forsvinne»
Fatih Birol, direktør for det internasjonale Energibyrået, IEA. Foto: Jan Moberg/TU.no

Fatih Birol, direktør for det internasjonale Energibyrået (IEA) starter en lang tråd på Twitter med å skrive at situasjonen vi ser i oljemarkedet nå er uten sidestykke i historien.

– Effekten av koronaviruset på oljemarkedet er kanskje midlertidig. Men langtidsutfordringene som produsentlandene står overfor kommer ikke til å forsvinne, særlig ikke for dem som er svært avhengige av olje- og gassinntekter, advarer Birol.

– I noen store oljeproduserende økonomier, kan lave priser over tid gjøre det nesten umulig å finansiere essensielle områder som utdanning, helsehjelp og arbeidsplasser i offentlig sektor. Da blir diversifisering stadig viktigere, og vanskeligere, på grunn av mangel på penger til omstilling, fortsetter han.

Tidligere oljeminister: «Dette blir spennende!»

IEA har nettopp gitt ut en ny oljemarkedsrapport som sier at etterspørselen etter olje sannsynligvis reduseres i år, for første gangs siden finanskrisen. Nedgangen kan bli på 90.000 fat om dagen, sammenlignet med i fjor.

Husk å vaske hendene og host i albuhulen, det kan bidra til at oljeprisen gjenvinner seg raskere

Tord Lien, tidl. olje- og energiminister

I IEAs mest negative scenarioet reduseres etterspørselen med 730.000 fat per dag. I det mest positive scenarioet øker etterspørselen med 480.000 fat per dag, men det er bare halvparten av økningen i et normalår.

– Med andre ord: Dette blir spennende! Husk å vaske hendene og host i albuhulen, det kan bidra til at oljeprisen gjenvinner seg raskere. Så får vi krysse fingrene for at våre russiske og arabiske venner ikke gjør dette verre enn det trenger å bli, skriver tidligere olje- og energiminister Tord Lien på sin Facebook-side.

– Norge er godt rustet 

Stengte fabrikker og karantenetiltak som stanser transporten, gjør at oljeetterspørselen i Kina har falt med 1,8 millioner fat per dag, sammenlignet med i fjor. IEA tror at situasjonen bedres i Kina i andre kvartal, men at etterspørselen da vil synke i store økonomier som Japan og Europa. Selv om IEA tror at etterspørselen øker etter dette, spår de at 2020 som helhet får en kraftig nedgang.

Statssekretær i Finansdepartementet Sverre Vatnar (Krf) mener at norsk økonomi er solid og at Norge står godt rustet til håndtere dette oljeprisfallet.

– Norge har handlefrihet i den økonomiske politikken, både i rentesettingen og i budsjettpolitikken. Vi vil kunne gjøre det vi mener er riktig for å håndtere denne situasjonen, slik vi også gjorde i forbindelse med oljeprisfallet i 2014, skriver Vatnar til Teknisk Ukeblad.

Les også

«Frampek mot en æra der etterspørselen kollapser»

I tillegg til lavere etterspørsel, presses også oljeprisen ned av den pågående priskrigen mellom Russland og Saudi-Arabia. 

Kommentaravdelingen i Financial Times skriver at «En brytekamp mellom to oljeavhengige økonomier er et frampek på en æra der etterspørselen kollapser under presset fra mer fornybar energi. (...). Uten investeringer vil tilbudet minke og prisene vil komme seg igjen. Men hver opptur vil være mindre og mer kortvarig jo lenger verden har beveget seg på veien mot å fase ut hydrokarboner.»

Avisen spår at Russland vil tape kampen på lang sikt, fordi Saudi-Arabia både har lavere kostnader og lavere utslipp på sin oljeproduksjon.

Les også