ELBIL

IEA forventer solid økning i elbilsalget i år

Eksplosiv økning i elbilsalget kommer til å fortrenge fem millioner fat olje per dag innen 2030.

Elbilandelen har hatt en eksplosiv vekst dette tiåret. IEA forventer en total markedsandel på 60 prosent innen 2030 i de tre største markedene.
Elbilandelen har hatt en eksplosiv vekst dette tiåret. IEA forventer en total markedsandel på 60 prosent innen 2030 i de tre største markedene. Eirik Helland Urke

Det har aldri blitt solgt så mange elbiler på ett år som i 2022. Det internasjonale energibyrået (IEA) forventer at veksten fortsetter. I rapporten Global EV Outlook 2023 skriver de at salget er ventet å øke med 35 prosent i år, til totalt 14 millioner solgte elbiler på verdensbasis.

IEA beskriver det som eksplosiv vekst. For om spådommen slår til, ender elbilene med en total markedsandel på 18 prosent av nybilsalget i år. I 2020 var elbilandelen bare 4 prosent.

De forventer at elbilandelen vil passere 60 prosent i Kina, EU og USA innen 2030.

Lederen for IEA, Faith Birol, sier i en pressemelding at trenden vil ha signifikant påvirkning på den globale etterspørselen etter olje. 

Sparer fem millioner fat olje

– Forbrenningsmotoren har vært uten konkurranse i over et århundre, men elbiler endrer status quo. Innen 2030 vil de unngå behovet for minst fem millioner fat olje om dagen. Og bilene er bare første bølge. Elektriske busser og lastebiler vil snart følge etter, sier han.

Les også

Det er i hovedsak tre markeder som står for elbilsalget i dag; Europa, USA og Kina. Men 60 prosent av alle elbiler havner i kinesiske garasjer. Over halvparten av alle elbilene i verden kjører på kinesiske veier. 

Av de tre største markedene var det Europa som hadde lavest økning i elbilsalget i 2022, med 15 prosent sammenlignet med 2021. I USA økte salget med 55 prosent. Det er politiske mål om å øke elbilandelen i begge markedene. 

Batterietterspørselen er dekket

Eksplosjonen i elbilsalget har mange bieffekter. Batteriindustrien og tilknyttet industri er i vekst, og IEAs rapport konkluderer med at i et scenario hvor vi er på vei til netto nullutslipp i 2050, vil allerede kunngjorte batterifabrikker dekke etterspørselen etter batterier frem mot 2030. 

Rapporten peker også på tegn på at elbiler er i ferd med å få fotfeste andre steder enn i de tre største markedene. Elbilsalget tredoblet seg i India og Indonesia i 2022, og mer enn doblet seg i Thailand. Utgangspunktet var imidlertid lavt. Elbilandelen var 1,5 prosent i India og Indonesia, og 3 prosent i Thailand.

Les også

Les mer om: