ENERGI

Identifisering med EAN

Leif Haaland
22. okt. 2002 - 10:14

EAN er et internasjonalt artikkel-identifikasjonssystem med gjennomslag over mer enn hele den vestlige verden. Et kjent eksempel er tallkombinasjoner og strekkoder i varehandelen.

En viktig del av EAN er et nummersystem som garanterer en unik og utvetydig identifikasjon av varer og tjenester. Dette er som et eget verdensspråk som alle produsenter, eksportører, importører, grossister og detaljister kan bruke for å utveksle informasjon. Den internasjonale betegnelsen er GTIN.

I Norge har elektrobransjen benyttet EFO Elnummerbank siden 1971 som et nasjonalt artikkelnummersystem. Det er det eneste felles varenummer for alle parter i dag. Nå fases Elnummer ut 1. januar 2005.

Fra da av innføres EAN 13 som elektrobransjens artikkelnummersystem. Tapet av Elnummer betyr at bransjen mister en grov klassifisering av elektroproduktene. Det er derfor laget en ny inndeling av produktgrupper for å finne enkelt frem. Importør og produsent skal angi et 6-sifret Blokknummer for alle sine produkter - og disse legges ut på Internett i EFO Elnummerbank.

Dermed får alle varer sitt eget EAN Artikkelnummer som gjelder hele verden. Strekkoden inneholder den enkelte vares EAN-nummer og er en internasjonal identifikasjon som er eksklusiv for hver enkelt vare.