Idé møter kapital

-Jeg er sikker på at noen av disse prosjektene kommer til å få finansiering, sier Thorvald H. Steen. VentureLab-sjefen tror 2002 tegner til å bli et spennende år der investorene vender tilbake etter et par års tørke i kapitalmarkedet.

19 vekstselskaper, valgt ut blant 80 innkomne forslag, fikk i forrige uke sjansen til å presentere prosjektene sine for 55 investorer på VentureLab Investment Forum. Møtet ble arrangert for tredje gang, som del av den årlige Gründerdagen i Forskningsparken i Oslo.

Diagnosemetode fikk EU-midler

Nordiag AS i Stavanger er blant selskapene som øyner håp etter møtet med investorene. - For oss er det viktig å få presentere prosjektet vårt for finansieringsselskap og møte fagmiljø utenfor Bergen og Stavanger, sier professor dr.med. Dagfinn Øgreid i Nordiag.

Kreftlegen har utviklet en genbasert diagnosemetode for å oppdage tykktarmskreft i tidlig fase, og er i ferd med å etablere testen som et rutinetilbud i Norge. Også Sverige og Tyskland står for tur. I fjor mottok selskapet åtte millioner i EU-midler sammen med et tysk teknologiselskap, og like før jul gjennomførte selskapet sin første aksjeemisjon.

Nettverksbygging

Hovedmålet med VentureLab Investment Forum er å bidra til å skaffe kapitaI til vekstselskaper. - Men vi ser at vi fyller andre formål knyttet til nettverksbygging og kompetanseheving. I konferansedelen valgte vi i år å fokusere på trender innen akvakultur, bioteknologi og mikroteknologi. Ved å synliggjøre bioteknologiprosjekter, kan vi forhåpentligvis få opp interessen for bioteknolgi blant norske investorer, fremholder Thorvald H. Steen som nå vil følge opp deltakerne.