INDUSTRI

I Verdal lager eks-piloten Tor Henrik en løsning som er i ferd med å ta av

Simulator i Stavanger: Hucon Globals Olaf Andreas Øvrum i en S-92 simulator i Stavanger. Foto: Tor Henrik Krokstad
Simulator i Stavanger: Hucon Globals Olaf Andreas Øvrum i en S-92 simulator i Stavanger. Foto: Tor Henrik Krokstad

Hucon Global

  • Startet i 2010.
  • Har fire ansatte.
  • Driftsinntekter 2014: 1,2 millioner kroner.
  • Driftsresultat 2014: 9000 kroner.
  • Hucon Global lager programvare som integrerer det tekniske med human­ factor, altså hva som gjør at vi handler slik vi gjør i gitte situasjoner.
  • Programmet retter seg i første rekke mot risikoutsatt industri slik som luftfart, maritim, medisin og offshore.

VERDAL: Selskapet Hucon Global jobber mest med flysimulatorer, men også andre fagfelt er aktuelle. Daglig leder, Tor Henrik Krokstad (59), var nylig i USA hvor han presenterte konseptet for helsesektoren.

Nå er snart flere avtaler i boks. Men så langt har det vært luftfart som har opptatt han mest. Kanskje ikke så rart siden Krokstad har 30 års erfaring som flyver.

I dag utvikler Krokstad og hans tre ansatte programmet fra et lite kontorlandskap i Verdal i Nord-Trøndelag. Det dreier seg mye om dataprogrammering og human factor – et begrep som best kan forklares med hvorfor vi handler slik vi gjør i en gitt situasjon.

Ifølge Krokstad har human factor vært et begrep i luftfart de siste 40 årene, som oftest som en egen del av utdanningen.

– Det var ikke en integrert del da jeg utdannet meg til pilot. Det er litt rart å sitte med penn og papir i en simulator til 100 millioner kroner, sier han.

Øker sikkerheten

Den tidligere flyveren er overbevist om at god og riktig trening vil øke sikkerheten i luften. Programmet til Hucon Global tar for seg trening i simulator, altså i trygge omgivelser. Kandidaten, i dette tilfellet piloten, blir observert av en sensor som har programmet på et nettbrett.

Det piloten foretar seg blir logget og senere analysert av programmet. Om noe går galt, er det lett å finne årsaken til at piloten handlet som han gjorde.

Ifølge Krokstad uføres mye av teorien i luftfarten i dag ved avkrysning på en liste for utførte oppgaver. Opplæringsprogrammet til Krokstad tar det hele et skritt videre. I tillegg er det heldigitalt.

Mer effektiv trening

Helikopterselskapet Bristow bruker treningsprogrammet fra Hucon Global. Crew training manager Tom-Ulrich Lyngby sier de startet med denne type trening for alle piloter i år.

– Det var først i år vi fikk godkjenning for alle flyverne, sier han. Bristow har samarbeidet med Hucon Global i fem år. Lyngby sier det store problemet er å få alle instruktørene til å følge opplegget siden det involverer både tekniske ferdigheter og human factor.

– Men det er denne veien både vi og myndighetene går, sier han. Ifølge Lyngby er det en stor fordel at en kan plukke ut enkelthendelser fra programmet. Slik kan en se hvor pilotene gjør det bra, og hvor de kan forbedre seg.

– Før kunne vi bare observere og sette karakter på utfallet, sier han. Fra 1. januar skal programmet settes inn for fullt. Det betyr i praksis at flygerne ikke lenger trenger å sette seg i klasserommet for teoriundervisning hvert tredje år. Nå bakes alt inn i selve vedlikeholdstreningen.

Vil endre regelverket

EU ønsker å skape like konkurransevilkår for luftoperasjoner. I lengre tid har derfor EU presset på for å få et regelverk som er likt for alle. For Norge, som har en svært god sikkerhetsstatistikk, kan dette få negative følger.

Felles regler kan i verste fall føre til at sikkerhetsarbeidet vannes ut og at det blir lavere standard og sikkerhetsnivå.

– Det er en risiko for at aktører som er rimeligere kan komme på banen. Det kan bety dårligere sikkerhet, sier Krokstad.

Selv om oljenæringen har høye sikkerhetskrav handler det også om økonomi. Har en ikke råd til å betale det det koster, må en vurdere andre alternativer.

– De rimeligere aktørene har sannsynligvis dårligere sikkerhet, sier han.

Nye regler kommer

Icao (International Civil Aviation Organization) i Canada publiserer alt av regler i luftfart. Det er så opp til hvert enkelt land og myndighet om de vil følge disse reglene. Et nytt regelverk med nye krav til trening er nå ute på høring. Dette vil sannsynligvis føre til endringer, og Krokstad sier de er godt rustet til å møte disse kravene.

– Jeg tror vårt system kan være med på å avverge uønskede henvendelser i luftfarten, sier Krokstad.

Det amerikanske lobby- og konsulentfirmaet ADI (American Defense International) mener Hucons treningsprogram har mye å tilføre luftfarten. Krokstad hadde møte med lederen, Van D. Hipp, under besøket i USA i oktober.

I en mail skriver Hipp at FAA (Federal Aviation Administration) jobber med nye regler.

– Dette regelverket får en form som kobles opp mot Human Factor, skriver Hipp i e-posten.

Selv om det finnes gode tekniske løsninger i dagens fly, er det til syvende og sist menneskene som håndterer systemene som avgjør hvor godt og sikkert det er å fly.

Krokstad sier det er viktig å se på de menneskelige begrensningene. Han sammenligner dagens teoriopplæring for piloter som å lære å svømme i et klasserom.

En lærer seg ikke å svømme før en får testet ut svømmeferdighetene i et basseng. En egen psykolog er også knyttet til firmaet. Hans oppgave er å samle inn data og analysere resultatene.

Tredje utgave

Selve programmet er laget for IOS. En har valgt å gå for Ipad fordi dette allerede er et utbredt nettbrett i luftfart. Systemet er nå i sin tredje versjon.

De to tidligere versjonene var henholdsvis en Win Applet og Microsoft Surface. Krokstad mener det er på høy tid at det tas i bruk et enklere program for teoriopplæring.

– Det handler kort og godt om hvordan en skal bruke simulatortrening på en best mulig måte, sier han.

Et eksempel på at treningsprogrammet fungerer utenfor luftfarten, er Ship Modelling & Simulation Centre AS (SMSC) i Trondheim. De har testet programmet i forbindelse med opp­læring. SMSC kjører blant annet opplæringsprogram for personer som jobber på shuttletankere som henter olje på ulike oljeinstallasjoner.

Prosjektleder Bård Helge Thingstad sier de bruker­ programmet når de kjører eks­amener. Ifølge Thingstad bidrar programmet til å gjør det lett å ettergå eksaminators av­gjørelser og på denne måten finne det som avviker fra normalen. •

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.