I Tromsø skal de lagre fjernvarmen til vinteren med ny teknologi

Skal bore brønner i fjellet for å lagre spillvarmen til søppelforbrenningsanlegget.

I Tromsø skal de lagre fjernvarmen til vinteren med ny teknologi
Søppelforbrenningsanlegget til Kvitebjørn varme vil snart kunne forsyne hele Tromsøya med fjernvarme. Foto: Kvitebjørn varme AS

På Tromsøya i Tromsø skal fjernvarmeleverandøren Kvitebjørn ta i bruk teknologi som gjør det mulig å brenne avfall om sommeren og lagre varmen i dype brønner i fjellet slik at den kan brukes når vinteren kommer. Prosjektet har fått 91 millioner kroner i Enova-støtte.