INDUSTRI

I retten for Skattefunn

Henry Østhassel i selskapet Neo Technology.
Henry Østhassel i selskapet Neo Technology. Bilde: Øystein Mikalsen

Dette er saken:

En rekke prosjekter ble godkjent som skattefunnprosjekter, men fikk ikke støtte fordi de baserte seg på ulønnet egeninnsats. I 2005 vedtok Stortinget en kompensasjonsordning for 2002 – 2004. Totalt ble det utbetalt 31 mill. i kompensasjon for ulønnet egeninnsats til 300 søkere. Nå er det åpnet for kompensasjon for 2005 også.

Skattefunnevauleringen:

SSB har evaluert Skattefunn og ordningen gir mer forskning. En krone fra det offentlige utløser i snitt to kroner i investeringer fra næringslivet. Evalueringen viser at ordningen virker best i små bedrifter med liten FoU-erfaring. I tillegg har ordningen god effekt i bedrifter i lite sentrale strøk. SSB anbefaler at Skattfunn legges om fra en fradragsordning til en tilskuddsordning, siden mange av bedriftene ikke er i såkalt skatteposisjon, og følgelig får utbetalt penger istedenfor skattefradrag. Totalt har over 13.000 bedrifter fått godkjent skattefunnsøknader siden 2002.

En krone i skattefradrag fører til to kroner i forskning og utvikling.

Den statlige Skattefunn-ordningen, som gir bedrifter skattefradrag gir mer forskning i næringslivet, virker særlig godt i mindre bedrifter i utkantene.

Det kom frem av evalueringen Statistisk sentralbyrå har gjennomført av ordningen.

Men samtidig må Finansdepartementet håndtere stevninger fra gründere som har fått godkjent prosjekter, men ikke fått støtte. I mai møter departementet Henry Østhassel i Oslo tingrett for det han mener var villedende og mangelfull informasjon fra Norges Forskningsråd.

Flere saksøker staten

Før jul i fjor møtte Karl Aa i Geoscale departementet i Forliksrådet. Selskapet fikk godkjent skattefunnprosjekt for 2002 og 2003 og fikk vite at ubetalt egeninnsats kunne inngå i grunnlaget for støtte. Men våren 2003 ble det kjent at ulønnet innsats ikke kunne godkjennes og FoU-budsjettet til selskapet ble kuttet med nær en million kroner.

Da var pengene allerede disponert som grunnlag for mellomfinansiering av innkjøpt FoU fra SINTEF, selskapet var teknisk konkurs over natten og prosjektet havarerte. Nå vurderer han å dra departementet inn for retten.

- Jeg har ennå ikke bestemt meg for om jeg skal stevne staten. Det kommer an på dialogen med Finansdepartementet, sier Aa til Teknisk Ukeblad. Han er en av mange gründere som ikke har tatt ut lønn fra selskapet sitt.

Vurderer erstatningskrav

Henry Østhassel i selskapet Neo Technology fikk samme svar og 612.000 ble utbetalt, men 480.000 kroner måtte tilbakebetales da han fikk kontrabeskjed. I juli 2006 ble selskapet tvangsoppløst og investeringer i USA måtte legges ned. Nå vil han ha erstatning

- Det som er kjernen i saken er at det ble gjort store investeringer i selskapet og han innrettet driften etter pengene som allerede var utbetalt og det de skulle fått i støtte året etter, sier hans advokat Olav Marius Øyehaug i Haavind Vislie. Det som er tema for Østhassels sak nå er i første omgang å få fastslått retten til erstatning. Hvor mye de skal kreve tar de stilling til etter hvert.

I juni møter Reidar Engebretsen i Sundøya Fjordhotell i Borgarting lagmannsrett. Han vant sin sak i tingretten, som blant annet inkluderte ulønnet arbeidsinnsats, men staten anket.

Anbefaler tilskuddsordning

Ifølge Ragnhild Rønneberg, leder for Skattefunnsekretariatet, har Eftas overvåkningsorgan (ESA) nå godkjent ulønnet egeninnsats for 2005 og Forskningsrådet er i ferd med å behandle prosjekter knyttet til det. Det hjelper likevel ikke de selskapene som måtte innstille virksomheten sin da støtten fra staten uteble.

SSB foreslår i sin evaluering blant annet å vurdere om Skattefunn skal gjøres om fra en skattebasert ordning til en tilskuddsbasert ordning, fordi det i realiteten er flere selskaper som får etterskuddsvis utbetaling enn det er selskaper som får fradrag.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.