Norway Pumps & Pipes

I løpet av ett år fant de åtte konkrete eksempler på hvordan oljeteknologi kan løse problemer i helsesektoren

Men snart kan det være slutt på pengestøtten fra prosjektet Norway Pumps & Pipes.

I løpet av ett år fant de åtte konkrete eksempler på hvordan oljeteknologi kan løse problemer i helsesektoren
(Bilde: Hung Ngo/Nyhetstjenester)

Men snart kan det være slutt på pengestøtten fra prosjektet Norway Pumps & Pipes.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

I drøyt ett år har «Norwegian Pumps & Pipes» i Stavanger utforsket hvordan man kan overføre teknologi og kompetanse fra oljenæringen til andre sektorer - og omvendt.

Konseptet er inspirert av et lignende prosjekt i Houston, som kobler ledende fagfolk innen olje og gass, medisin og akademia. I Stavanger kobler de gründere med ideer til helsesektoren med aktører innen olje- og gassnæringen, og omvendt.

I løpet av denne tiden har forskningssjef Thor Ole Gulsrud vært med på å gi fødselshjelp til åtte prosjekter der teknologi fra olje- og gassindustrien skal skape nye produkter og behandlinger i helsesektoren.

Og ikke minst arbeidsplasser i en region som fremdeles merker konsekvensene av problemene i oljeindustrien.

Det oljeindustrien kan om væsketransport i oljereservoarer, kan gjøre det enklere å forhindre hjerteinfarkt på grunn av tilstoppede blodårer.

Trykkluftteknologi ment for å løfte sensitivt utstyr fra havbunnen, kan brukes til å lage madrasser som kurerer liggesår.

Kunnskapen om hvilken viskositet som gjør at en borevæske binder og transporterer materialer best mulig, kan gjøre ambulansepersonell bedre i stand til å rense luftveiene hos pasienter med hjertestans. For å nevne noe.

- Har fått til det vi skulle

- Med tanke på ressursene vi har hatt, er jeg godt fornøyd. Vi har fått til det vi sa vi skulle, og kanskje enda litt til, sier Gulsrud.

- Vi har hatt to utlysninger av midler til faglig samarbeid mellom olje- og helsesektoren. Den første var i fjor vår, bare et par måneder etter at Pumps & Pipes var satt i gang, men det kom inn 14 søknader som resulterte i at fem prosjekter fikk 200.000 kroner hver. Alle disse fem prosjektene har blitt videreført, slik at de har blitt kvalifisert for ytterligere støtte i det ordinære virkemiddelapparatet, forteller han.

Madrass kan spare milliarder

•Studentbedriften Tidewave er i ferd med å utvikle en madrass som bruker teknologi som i utgangspunktet ble brukt på et verktøy til å løfte sensitivt utstyr fra havbunnen.
•Madrassen vender pasienten forsiktig i løpet av natten, slik at det ikke utvikles liggesår, og sykehuspersonell og hjemmesykepleiere slipper å bruke tid på å snu pasientene.
•Undersøkelser fra USA og Storbritannia viser at ca. fire prosent av helsebudsjettet i landene går til behandling av liggesår, og norske forskere tror det samsvarer med norske forhold. I så fall har madrassen potensiale til å spare det norske helsevesenet for flere milliarder kroner årlig.
- Tilskuddet fra Pumps & Pipes har akselerert utviklingen, og blant annet gitt oss mulighet til å kjøpe ingeniørkompetanse fra Aarbakke Innovation på Bryne. Dette har videre bidratt til at vi kom i posisjon til å få en million kroner fra forskningsrådet, sier Bjørn Lorentzen i Tidewave.

Et prosjekt har fått støtte gjennom forskningsrådets Frinatek-program; et prosjekt går videre gjennom en nylig utlyst stipendiatstilling, som er finansiert av Forskningsrådet; et prosjekt har inne en søknad om midler fra Forskningsrådets Bedrehelse-program; et prosjekt har en støttesøknad inne hos Kreftforeningen, mens det siste av prosjektene nylig fikk tildelt en million kroner fra forskningsrådets "FORNY2020 Stud-Ent"-program.

Den andre Pumps & Pipes-utlysningen var i fjor høst, og resulterte i at tre nye prosjekter ble tildelt 200.000 kroner hver. Alle bruker teknologi fra olje- og gassektoren til å løse utfordringer i helsesektoren. Flere av prosjektene er rettet mot åpningen av det nye Universitetssykehuset i Stavanger i 2023.

Åtte spennende prosjekter

Til sammen åtte prosjekter har dermed fått fødselshjelp gjennom Norway Pumps & Pipes:

  • Utvikling av REBOA-teknikken, en livreddende teknikk for å stanse indre blødninger ved hjelp av en ballong som blåses opp inne i blodårer – slik at den kan brukes på ulykkesstedet, og ikke bare på spesialutstyrte operasjonsrom på sykehus. Prosjektet innebærer bruk av mikrosensorer fra olje- og gassutvinning til å måle blodtrykk og oksygeninnhold i blodet.
Per Reidar Ørke og Øyvind Tjølsen presenterte Excitus' sugepumpe på Pumps & Pipes' pizzaseminar.
Per Reidar Ørke og Øyvind Tjølsen presenterte Excitus' sugepumpe på Pumps & Pipes' pizzaseminar. Foto: Pumps & Pipes
  • Bruk av VR i behandlingen av demente. Doublethink som er den kommersielle partneren i dette prosjektet, bruker i dag VR-teknologi blant annet til å simulere undervannsoperasjoner for oljeindustrien.
  • Sugepumpe for fjerning av oppkast fra luftveiene ved hjelp av reservoar- eller borevæsketeknologi
  • Utvikling av en metode der man ved hjelp av CT-skanning og ligninger som vanligvis brukes til å beregne reservoarstrømmer, kan avgjøre om innsnevringer/plakk i blodårene vil føre til infarkt.
  • Bruk av de matematiske modellene som forklarer væskeflyten i oljereservoarer til å finne ut hvordan fysiske og mekaniske krefter – i tillegg til de biokjemiske prosessene - påvirker hvordan kreftsvulster vokser og sprer seg.
  • Bruk av oljeindustriens modeller for væskeflyten i oljereservoarer til å tolke MR-bilder der kontrastvæske brukes for å tydeliggjøre vev og organer.
  • Utvikling av en vendemadrass der teknologi fra oljeindustrien automatisk snur pasienter i løpet av natten, slik at de ikke får liggesår.
  • Bruk av et 3D-visualiseringsverktøy fra oljeindustrien til å styre bygging og drift av Stavanger universitetssykehus.

Inspirert av Houston

Ideen til Norway Pumps & Pipes ble født da direktøren i IRIS Energi og forskningsdirektøren ved Stavanger universitetssykehus i 2015 besøkte Pumps & Pipes i Houston, som ble etablert allerede i 2007. Høsten 2015 ble det første initiativet tatt, blant annet med seminar for næringslivet og forskningsmiljøet i Stavanger-regionen.

Oppmerksomheten førte til at Helse- og omsorgsdepartementet bevilget fem millioner kroner for å starte opp Norway Pumps & Pipes som et prosjekt, forteller Gulsrud.

Livreddende pumpe

•Excitus skal utvikle en håndholdt sugepumpe som kan åpne luftveiene til hjertestanspasienter som har kastet opp.
•Den må virke uansett hvilken vei førstehjelperen bruker den, og utfordringen er å unngå at væsken som suges opp, renner ut av oppsamlingskammeret. Excitus vil sammen med UiS prøve ut to metoder:
1) Bruke reservoarteknologi til å lage en mekanisk løsning som kan holde på væsken.
2) Bruke borevæsketeknologi til å utvikle en kjemikalie som kan binde væsken, og holde den i oppsamlingskammeret.
- Pumps & Pipes har gitt oss 200000 kroner i støtte. I tillegg har vi fått tilgang til et faglig nettverk som vi ennå ikke har rukket å teste ut. Men vi håper selvsagt det sitter noen der, som har løsninger vi kan bruke, sier Per Reidar Ørke i Excitus.

Stavanger Universitetssykehus, Universitetet i Stavanger og forskningsinstituttet IRIS er forskningspartnere i prosjektet, mens industriklyngen Greater Stavanger er fasilitator, og har kontaktene mot næringslivet og olje- og gassindustrien. Prosjektledelsen ligger under IRIS, der Thor Ole Gulsrud er ansatt som forskningssjef for helseteknologi og prosjektleder for Pumps & Pipes.

- Oppstarten av Pumps & Pipes falt sammen med nedgangstidene og valgkampen, så midlene vi fikk var jo en måte å få vist politisk handlekraft på, rekapitulerer Gulsrud.

Pizza, men ikke penger

Nå er Norway Pumps & Pipes avhengig av en ny dose politiske handlekraft. Pengene fra Høie i 2015 var nemlig en engangs prosjektbevilgning, og det er ikke kommet noen politiske signaler om at den vil bli gjentatt.

- Nei. Vi ble invitert til regjeringens toppmøte om langtidsplan for forskning og høyere utdanning, og vi er nevnt i Industrimeldingen. Så vi er synlige. Men det har ikke kommet noen løfter om midler til fortsatt drift, sier Gulsrud.

- Kan dere fortsette uten en ny statlig bevilgning?

Tredimensjonal sykehusdrift

•Visco videreforedler BIM-modeller for planlegging, styring og drift av oljeinstallasjoner. De vil bruke samme teknologi for å lage et 3D-brukergrensesnitt som kan benyttes av både administrasjon, helsepersonell, pasienter og pårørende ved det nye Stavanger Universitetssykehus som skal stå ferdig i 2023.
•Man kan vise status for alle typer forhold på denne måten - fra byggefremdrift og økonomi til utstyrsbeholdning og vedlikehold - og bare fantasien setter grenser for hvilken informasjon som kan presenteres:
Ansatte kan se hvor på sykehuset mobilt utstyr befinner seg, og pårørende kan se hvor de skal gå for å komme til pasienten.
- Vi har lenge vært interessert i å se om underlag, utfordringer og løsninger fra boreplattformer kan brukes på sykehus og flyplasser, fordi dette er bygninger som har samme kompleksitet. Men det var Pumps & Pipes som kom til oss og sa de hadde lyst til å starte en studie på dette sammen med Stavanger Universitetssykehus. Det har vært veldig nyttig å ha dem som drahjelp i prosjektet, sier Tore Kvam i Visco.

- Vi ser jo på muligheter for finansiering gjennom Forskningsrådet og EUs Horisont 2020-program, men da er vi prisgitt å nå opp i konkurranse med mange andre prosjekter. Og vi mener jo Pumps & Pipes bør bli en permanent aktivitet.

- Norway Pumps & Pipes var i utgangspunktet et prosjekt som skulle gå ut 2017. Betyr det at det er slutt fra nyttår hvis det ikke bevilges penger til fortsatt drift?

- De såkalte "Pizza-seminarene" våre, der prosjektene er blitt presentert, og fagfolk fra helse- og oljesektoren har møttes, kan nok fortsette som en del av formidlingsaktiviteten til de fire forskningspartnerne, forteller Gulsrud.

- Men det som ikke kan fortsette uten at vi får nye midler, er å gi økonomisk starthjelp til prosjekter.

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå