I Hydro er det kvinnene som tjener mest

Årsregnskapet viser at Hydro er et selskap som skiller seg ut.

I Hydro er det kvinnene som tjener mest
Hydro, her representert ved Hydro Sunndal, der 700 Hydro-ansatte har arbeidsplassen sin. Foto: Harald M. Valderhaug/Hydro

I årsrapporten for 2021 legger Hydro frem forskjellen mellom lønn for kvinner og menn på ulike nivåer i organisasjonen, som de er pålagt etter de nye reglene for likestilling og inkludering i arbeidslivet.