I framtiden kan all tare som ble dyrket i fjor, bli tatt unna på under fem timer

– Utfordringen er at man ikke vet helt hva man skal bruke den dyrkede taren til.

I framtiden kan all tare som ble dyrket i fjor, bli tatt unna på under fem timer
Nordskag er designet for å høste mer tare enn dagens fartøy. Foto: Lennart Olsen

I juli ble den siste av to Nutrimars to taretrålere levert fra verftet Fosen Yards. Båtene Nordskag og Vågøy er begge på like under 15 meter.