ENERGI

I fall mot nullpunktet

– Dersom investeringstørken vedvarer, må vi antakelig gå til enda flere innstramminger, sier administrerende direktør Einar Saunes i Alstom Power til Teknisk Ukeblad.

I sommer kjøpte det multinasjonale konsernet Alstom kraftgenereringsvirksomheten til svensk-sveitsiske ABB, og 55.000 europeiske arbeidere er kastet inn i en ny malstrøm av restruktureringer. Dette skjedde bare et drøyt halvår etter at ABB og Alstom var blitt enige om å dele virksomheten i selskapet ABB Alstom Power. Nå er altså ABB-navnet ute for godt.

I tillegg er det bare ett år siden industrigigantene Siemens og Voith slo sammen sine vannkraftaktiviteter. Dette berørte 2200 ansatte i Europa, mens kanadiske GE Energy kjøpte turbinproduksjonen til Kværner Energy.

Få igjen

Nå er det ikke så mange arbeidere igjen i den tidligere stolte norske elektrotekniske industrien. Hos Alstom Power på Brakerøya i Drammen, det som inntil i sommer var ABB Kraft, er det bare snaut 140 personer igjen i verkstedhallene som pusler med generatorvirksomheten. For bare ti år siden sysselsatte i denne delen nærmere 600 personer, og så sent som i fjor var det 250 i sving her. – Våre analyser viser at våre folk fremdeles dekker hele det kompetanseområdet vi skal ha, sier divisjonsdirektør Jostein Holdhus hos Alstom Power i Drammen.

– Vi har imidlertid ikke dobbelt dekning, slik vi kunne ha tidligere. Det vil si at ved sykdom eller annet bortfall kan vi miste kritisk nøkkelpersonell det kan vise seg vanskelig å erstatte.

Holdhus kan heller ikke se at kraftverkseierne vil åpne pengesekkene og starte et moderniseringsskred i overskuelig framtid. Til det er kraftprisene for lave. Det eneste er hvis et internasjonalt avgiftsregime på klimagassutslipp fører til at vannkraften blir mer etterspurt. – Men det er et halmstrå, tror han.

Enda færre

Vegg-i-vegg med Alstom Power på Brakerøya i Drammen holder ABB fremdeles liv i transformatorvirksomheten, nå under selskapet ABB Distribusjon. Fra en arbeidsstokk på 350 i 1997 er det bare 56 personer igjen i denne delen av selskapet.

Produksjonsjef Erik Aronsen poengterer at bedriften ikke lenger bygger nye transformatorer. – Vi driver nå vedlikehold av krafttransformatorer til kraftbransjen, og industritransformatorer til industrien. Men jeg må si at industrien virker mer aktiv i vedlikeholdsarbeidet. Eierne i kraftbransjen har gjerne en tendens til å kjøre utstyret lenger for de gjennomfører det nødvendige vedlikeholdet, sier han.

Også Siemens sliter

Siemens selger ikke så mye tungt elektromekanisk utstyr til kraftprodusentene i Norge, men er store på linjemateriell, fordelingstransformatorer og kontroll- og styreanlegg. De merker også investeringstørken, og i vinter måtte selskapet si opp 33 av produksjonsarbeiderne i Trondheim. Der er det nå 140 igjen.

– Vi merker også godt at nettselskapene er pålagt strengere krav fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å effektivisere, sier divisjonsdirektør Carl O. Solberg hos Siemens. Han forteller at det tidligere så gode markedet for de høye overføringene; fra og med 132 kilovolt, nesten er borte. Men situasjonen er ikke svart – heldigvis fungerer det svenske markedet som normalt. Vi har fått flere store leveranser til svenske kunder.

Siemens Norge har et konsernansvar for hele Skandinavia på vannkraftmarkedet. Grunnen er det solide grepet som ABB tidligere hadde rundt det svenske markedet. Nå er dette endret. Men Solberg vil ikke bli med på spekulasjoner om konsernledelsen vurderer å flytte hovedkontoret til Sverige –nå som det svenske markedet er åpnet og ligger langt foran det norske – og dessuten befinner seg i EU. – Det er i Norge kompetansen på dette området befinner seg, kommenterer han.

Hos GE Energy på Sørumsand, tidligere Kværner Energy, er 190 personer tilknyttet produksjonen. Også her er arbeidsstokken redusert med 60 ansatte siden årsskiftet.

Lettet over oppkjøpet

Nå heter altså den nye store leverandøren av kraftgenereringsutstyr i Norge Alstom Power. Kilder i det tidligere ABB Kraft sier at de faktisk var lettet over oppkjøpet, etter at ABB i vinter signaliserte at kraftgenerering ikke lenger skulle være en kjernevirksomhet i selskapet. Nå har de i stedet fått eiere med ambisjoner om å opprettholde sin ledende stilling på verdensmarkedet innenfor dette segmentet. – Vi har restrukturert våre aktiviteter til et realistisk nivå, sier administrerende direktør Einar Saunes i Alstom Power.

Dette innebærer at snaut 140 personer fremdeles er sysselsatt på Brakerøya i Drammen. Den forventede omsetningen i 2000 er på 200 millioner kroner.

Med på kjøpet fikk selskapet også ABBs aktiviteter innen renseteknologi og offshore varmevekslere – i tillegg til at de er store på transmisjon & distribusjon fra før. Dette representerer rundt halvparten av aktivitetene i Norge, og denne butikken går godt. – Vi jobber dessuten knallhardt for å bearbeide kraftmarkedet. For å få dette til, samarbeider vi med både bransjeorganisasjonene, myndighetene og fagforeningene. Dersom investeringstørken i kraftbransjen vedvarer, må vi dessverre antakelig gå til enda flere innstramminger.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.