I disse ingeniørbransjene tjener menn minst 100.000 mer enn kvinner

Senest neste år må arbeidsgiveren din offentliggjøre lønnsforskjeller mellom like grupper på jobben.

I disse ingeniørbransjene tjener menn minst 100.000 mer enn kvinner
Det er stor forskjell på lønna for kvinnelige og mannlige sivilingeniører i ulike bransjer. Bilde: Colourbox

Karriere360 har tatt en titt på SSBs lønnsstatistikk, som viser at det er store ulikheter mellom menn og kvinner med sivilingeniørgrad. Men forskjellene varierer mellom ulike bransjer.