LØNN

I disse ingeniørbransjene tjener menn minst 100.000 mer enn kvinner

Senest neste år må arbeidsgiveren din offentliggjøre lønnsforskjeller mellom like grupper på jobben.

Det er stor forskjell på lønna for kvinnelige og mannlige sivilingeniører i ulike bransjer.
Det er stor forskjell på lønna for kvinnelige og mannlige sivilingeniører i ulike bransjer. Bilde: Colourbox

Karriere360 har tatt en titt på SSBs lønnsstatistikk, som viser at det er store ulikheter mellom menn og kvinner med sivilingeniørgrad. Men forskjellene varierer mellom ulike bransjer.