I disse 23 kommunene kan det ikke bygges mer småkraft

For svakt nett hindrer stort energipotensial, ifølge Småkraftforeninga.

I disse 23 kommunene kan det ikke bygges mer småkraft

– Nettilgang er det store hinderet for å få bygget ut småkraft i dag. Det er gitt 400 konsesjoner på til sammen 3,2 TWh som ikke er bygget ut. Svakt nett er forklaringen for en betydelig andel av dette, sier Knut Olav Tveit, daglig leder i Småkraftforeninga.