Nå er snora klippet på viktig bru over E6

Den nye brua på riksvei 22 i Sarpsborg tjener flere hensikter. Men særlig syklister og gående får nå en flott gang og sykkelvei i det som etter hvert vil gro til en grønn perle på begge sider av E6.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård åpnet Årum bru, flankert av Fredrikstadordfører Siri Martinsen til venstre og Sarpsborgordfører Sindre Martinsen-Evje til høyre. Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland holder saksen klar.
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård åpnet Årum bru, flankert av Fredrikstadordfører Siri Martinsen til venstre og Sarpsborgordfører Sindre Martinsen-Evje til høyre. Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland holder saksen klar. Foto: Håkon Aurlien, Statens vegvesen
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
28. juni 2022 - 09:41

Først, sånn at det er sagt: Man tror man er i Sarpsborg når man er på Årum bru over E6, men det er feil. Nabokommunen i sør strekker seg noen hundre meter nord for E6 på østsiden av Glomma, og derfor er Årumkrysset en del av Fredrikstad kommune. Selv om det altså føles som om man står i Sarpsborg når man ser seg om

Brua som er bygget er en plass-støpt betongbru på 77 meter. Der er det plass til to kjørefelt i hver retning. <i>Foto:  Jarle Skoglund</i>
Brua som er bygget er en plass-støpt betongbru på 77 meter. Der er det plass til to kjørefelt i hver retning. Foto:  Jarle Skoglund

En del av Bypakke Nedre Glomma

Prosjektleder for hovedentreprenøren Park & Anlegg AS, Vegar Johansen, byggeleder Lars Frode Christensen og kontrollingeniør Anita Hansen, begge fra byggherren Statens vegvesen. <i>Foto:  Jarle Skoglund</i>
Prosjektleder for hovedentreprenøren Park & Anlegg AS, Vegar Johansen, byggeleder Lars Frode Christensen og kontrollingeniør Anita Hansen, begge fra byggherren Statens vegvesen. Foto:  Jarle Skoglund

I halvannet års tid har arbeidene pågått med den nye brua på rv 22 som krysser over E6. Et spleiselag mellom Staten og Bypakke Nedre Glomma har bidratt med de ca 180 millioner kroner, som er totalkostnaden for hele prosjektet, fra planlegging til gjennomføring.

På gang- og sykkelveien er det tatt i bruk en ny og lav type belysning, som vil gi en egen profil på området. <i>Foto:  Jarle Skoglund</i>
På gang- og sykkelveien er det tatt i bruk en ny og lav type belysning, som vil gi en egen profil på området. Foto:  Jarle Skoglund

Og hensikten med nybyggingen er tredelt. Bedre framkommeligheten for kollektivtrafikken på riksveg 22 ved Årum, legge til rette for gående og syklende på strekningen Sarpsborg – Fredrikstad. Og sist men ikke minst; å få til en bedre trafikkavvikling i kryss og ramper for å få slutt på køproblemene som har vært en gjenganger ved avkjøringen i sørgående retning på E6.

Brua som er bygget er en plass-støpt betongbru på 77 meter. Der er det plass til to kjørefelt i hver retning, en midtdeler samt en 5,5 meter bred sykkelveg som i tillegg slynger seg innom to kulverter under på- og avkjøringsrampene fra E6. Totalbredden på brua er 15 meter.

Krevende trafikkavvikling

Byggeleder Lars Frode Christensen i Statens vegvesen, kan fortelle at alt har gått etter planen, og at de i et relativet komplisert prosjekt ikke har fått noen store overraskelser underveis, verken teknisk eller økonomisk.

Det er plantet 110 trær og 5500 busker av ulike slag <i>Foto:  Jarle Skoglund</i>
Det er plantet 110 trær og 5500 busker av ulike slag Foto:  Jarle Skoglund

– Det som har vært mest utfordrende, og som kanskje har tatt mye tid, er planlegging og gjennomføringen av trafikken, som hele tiden har gått tvers gjennom anleggsområdet. For å klare å holde trafikken i flyt på E6, måtte brua bygges i to etapper: Men ved å bygge over en kjøreretning på E6 om gangen i kombinasjon med bruk av omkjøringsvei, klarte vi å opprettholde god flyt i trafikken. Vi startet jo opp arbeidene 1. februar i fjor, og ganske raskt kom covid-epidemien med kraftig nedgang i veitrafikken. Vi må innrømme at det bidro godt til å få en smertefri trafikkavvikling i kombinasjon med god framdrift i anleggsdriften, forteller han.

25.000 m3 glasopor

Ellers har grunnforholdene gjort at bruken av lette masser har vært omfattende på prosjektet. Partier med kvikkleire, og generelt ustabile grunnforhold, var en utfordring å finne løsninger på i prosjekteringsfasen.

Resultatet ble å bruke hele 25.000 kubikkmeter med glasopor inn mot brukarene og de to kulvertene. Lette masser ble også brukt for å heve terrenget over normalt bakkenivå, der hvor gang- og sykkelvegen nå ligger.

– Dessuten måtte det i forbindelse med en av kulvertene foretas kalksement-stabilisering, der det er etablert til sammen 25.000 løpemeter med peler.

På gang- og sykkelveien er det tatt i bruk en ny og lav type belysning, som vil gi en egen profil på området. <i>Foto:  Jarle Skoglund</i>
På gang- og sykkelveien er det tatt i bruk en ny og lav type belysning, som vil gi en egen profil på området. Foto:  Jarle Skoglund

Grønt og vakkert

Vegvesenets byggeleder er godt fornøyd med jobben som Park & Anlegg AS har gjort, et oppdrag de fikk bare et steinkast unna hovedkontoret. Sammen med Multiconsult, som har vært rådgivende under både prosjekteringen og byggingen, har gjennomføringen av prosjektet gått forbilledlig, og kommunens tidligere ordfører, nåværende samferdselsminister Jon-Ivar Nygård kunne klippe snora, helt i  tråd med opprinnelig plan.

Vis mer

Kontrollingeniør Anita Hansen forteller at til tross for at den nye brua ligger i et høytrafikkert område, så vil det nye kryssområdet bli preget av store grøntområder.

– Det er plantet 110 trær og 5500 busker av ulike slag, som vil gi en god opplevelse også for de som sykler og går gjennom området. Til sammen er det snakk om cirka 35 000 kvadratmeter med grøntområder.

Hun nevner at det også er tenkt gjenbruk på prosjektet. Bla er det gjenbrukt smågatestein i øyer og rabatter, i tillegg er det også hentet inn stein til plastring under brua fra tidligere veiprosjekter i området.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.