I dag er det 500 år siden multigeniet Leonardo da Vinci døde

Markeres verden over.

I dag er det 500 år siden multigeniet Leonardo da Vinci døde
Leonardo framhevet gjerne kunnskapen sin om maskiner til krigføring. Her er en skisse fra ca. 1481 av en konstruksjon som skulle brukes i forbindelse med beleiringer.  Foto: Illustrasjon fra Wikipedia, gjengitt av Ingeniøren

Det italienske multigeniet utmerket seg som maler, skulptør, tegner, musiker, arkitekt, astronom, anatom, botaniker, geograf, geolog, ingeniør og mye mer.