SAMFERDSEL

Onsdag ble Norges siste bemannede bomstasjon fjernet

Skulle egentlig stå til 2025 - uten autopass.

Korps og hornmusikk på Averøy i dag, da skiltene ved bomstasjonen gikk over til å vise gratis passering. Norges eneste bemannede bomstasjon er dermed historie.
Korps og hornmusikk på Averøy i dag, da skiltene ved bomstasjonen gikk over til å vise gratis passering. Norges eneste bemannede bomstasjon er dermed historie. Foto: Steinar Reiten

I dag fjernes skiltene som viser at det hittil har kostet 102 kroner for en personbil å kjøre Atlanterhavstunnelen mellom på Averøy og Kristiansund. Nå tar staten resten av regningen. Et tilskudd på 370 millioner kroner gjør at innkrevingen avsluttes nesten fem år før tiden. 

I motsetning til alle andre bomstasjoner i Norge, fikk Atlanterhavstunnelen aldri Autopass. Stasjonen var døgnbemannet helt fram til i dag.

Måtte telle passasjerer

Grunnen var at Atlanterhavstunnelen ble bygget som erstatning for ferge. Da blir takstene i bommen forskjellige, alt etter type kjøretøy og antall passasjerer - slik som på ferga. Derfor har man hatt en bemannet bomstasjon hvor antall passasjerer ble talt.

Med autopass får man en flat takst, uavhengig av hvor mange man er i bilen. Da blir det dyrere å kjøre alene.

– Det vil være bra for familiene, men for dyrt for næringslivet. Vi har regnet på hvilke priser vi måtte ta, og vi landet på at det ikke er løsningen for oss, sa styreleder i Atlanterhavstunnelen, Jan Steinar Engeli Johansen, til TU.no i fjor.

Den 5,7 km lange Atlanterhavstunnelen erstattet ferge Kristiansund-Bremsnes. Bilde: Statens vegvesen (ill.)

Atlanterhavstunnelen

  • Undersjøisk tunnel mellom Kristiansund og Averøy. Fra Averøy kan du kjøre Atlanterhavsvegen videre mot Molde.
  • Åpnet på slutten av 2009 og erstattet da ferge. Det har imidlertid blitt krevd inn bompenger siden 2006.
  • I 2010 var antall passeringer vel 630.000. Det økte til over 850.000 i 2017, altså 34 prosent.
  • I 2010 kjørte 121 elbiler gjennom tunnelen. I 2017 var tallet nær 200.000 - 23 prosent av alle kjøretøy gjennom tunnelen. Elbiler har betalt halv pris.
  • Atlanterhavstunnelen har krevd inn bompenger etter type kjøretøy og antall passasjerer i både biler, busser og andre kjøretøy. 
  • Bomstasjonen ble fjernet 1. juli 2020. Dermed har Norge ingen bemannede bomstasjoner.

Kilde: Møre og Romsdal Fylkeskommune

Kostet 10 millioner i året 

Å bemanne bomstasjonen med ansatte fra Securitas har kostet 10 millioner kroner i året. Autopass ville kostet en éngangssum på 5 millioner, pluss 4 millioner kroner årlig i drift.

Men: Atlanterhavstunnelen har tjent 16 millioner kroner i året på passasjerer som betaler for seg. Ved Autopass måtte man økt takstene med 30-50 prosent for å hente inn disse pengene, ifølge Mjelva. Han frykter da at trafikken – og dermed inntjeningen – ville gått ned.

– Med Autopass kunne vi oppnådd en miljøgevinst med mer samkjøring, men med en stor økonomisk risiko. Jeg vil ikke be kommunene ta den risikoen, sa Johansen i fjor.

Stemte ned Autopass

Kommunestyrene i Kristiansund og Averøy har begge stemt over å innføre Autopass. Det ble nedstemt med god margin.

Nå tar altså staten regningen, så både nordmøringer og turister kan kjøre Atlanterhavsveien helt gratis.

Den nest siste bemannede bomstasjonen lå på Svinesund, og ble automatisert i 2015. 

Les også

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.