ARKIVNYHETER

Hyggelige anbud på E 6 i Stjørdal

Det laveste anbudet er gitt av Brødrene Bjerkli fra Stjørdal og Grunnarbeid fra Trondheim i fellesskap. Det er på 28,615 millioner kroner. Bare 100 000 kroner høyere ligger Hernes og Tverås fra Stjørdal.

Nr. tre er Røstad Entreprenør fra Verdal med et anbud på 29,757 millioner. Eneste anbyder som ikke kommer fra Trøndelag er - selvfølgelig - Mesta, som vil ha 30,257 millioner for jobben.

Alle disse lå under kostnadsoverslaget som var på 31,3 millioner. Den eneste som har lagt seg høyere er Reinertsen Anlegg fra Trondheim, som har gitt et anbud på 32,913 millioner.

I Havnekrysset møtes E 6 og Havnevegen, som er hovedveg mellom Stjørdal sentrum og et stort industri- og havneområde. I dag er dette krysset lysregulert. Oppdraget består i å bygge det om til en rundkjøring med en ytre diameter på 56 meter. Inn mot rundkjøringen skal E 6 utvides til fire felt over en kort strekning. Sør for rundkjøringen skal det etableres en fotgjengerundergang under fire-feltsvegen. I oppdraget inngår også kabelomlegginger.

Utlysningen er gjort med forbehold om at finansieringen går i orden. Hvis den gjør det, skal oppdraget være fullført i desember i år.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.