FORUM

Hydros engasjement i Qatar

30. sep. 2008 - 12:45

INDUSTRI:Teknisk Ukeblad har i det siste satt søkelyset på utbyggingen av Hydros samarbeidsprosjekt med Qatar Petroleum om å bygge Qatalum, som vil være et av verdens største og mest moderne aluminiumverk når det står ferdig.

Vinklingen har vært både krass og sensasjonspreget, og mange av fagbladets lesere – ingeniører med høy integritet og vilje til å gjennomføre store industriutbygginger på en profesjonell måte og med sterkt fokus på gode arbeidsforhold – etterspør våre kommentarer til disse sakene.

Aluminiumselskapet Hydro opererer i rundt 40 land med 23 000 ansatte fordelt på alle kontinenter. Kulturelle, politiske, juridiske og klimatiske utfordringer er en del av daglig dilemmahåndtering i Hydro – altså noe vi håndterer hver eneste dag i hvert eneste land vi er til stede, uavhengig av overskrifter i norske medier.

At vi håndterer denne type problemstillinger hver dag, betyr ikke at det ikke er vanskelig. Det er i høyeste grad utfordrende, og nettopp derfor bruker vi mye tid og ressurser på å påse at oppgavene håndteres skikkelig og i tråd med våre retningslinjer. Det gjør vi selvsagt også i Qatalum.

Teknisk Ukeblad var interessert i å se på forholdene ved Qatalum, og var i den forbindelse invitert til Qatar for å besøke både byggeprosjektet og arbeiderlandsbyen, samt møte en rekke nøkkelpersoner i prosjektet. I etterkant påstår bladet å ha avslørt at Hydro står overfor utfordrende forhold i Qatar, og har slått dette stort opp.

At dette er et ufordrende prosjekt er vi enige om, men snarere enn at journalistene avdekket kritikkverdige forhold, har Hydro selv vært åpne om alle problemstillinger.

Mediene har en soleklar rett – og plikt – til å bringe forhold opp i dagen som bør være gjenstand for offentlig debatt. I denne saken går Teknisk Ukeblad langt i å tillegge Hydro ansvar for globale utfordringer, men for kort i å vise hva Hydro gjør for å ta ansvar for sin virksomhet og virke som pådriver innenfor de rådende rammebetingelsene.

Teknisk Ukeblad peker spesielt på to forhold: det lave lønnsnivået i Qatar, og mangelen på fri organisasjonsrett for de mange fremmedarbeiderne i landet. Dette er rammevilkår som alle som opererer i Qatar må forholde seg til, slik de må det i flere andre land i Midtøsten, i tillegg til land som Kina og India.

Videre er varmen en åpenbar utfordring i Midtøsten, slik som kulde kan være det i prosjekter nord for polarsirkelen i Norge. I Norge er vi vant med det siste; i Midtøsten er man like vant med det første

I Qatar har utenlandske aktørers tilstedeværelse bidratt til å sette arbeidernes rettigheter på agendaen. Det er for tiden en offentlig debatt om også å myke opp regelverket for fremmedarbeidere, slik man allerede har gjort for arbeidere fra Qatar.

Vi har bidratt til denne positive utviklingen ved å være til stede i Qatar helt siden tidlig på 1970-tallet, da vi bygget opp Qafco – også sammen med Qatar Petroleum – som nå er verdens største gjødselanlegg og en av bærebjelkene til Yara.

Like fullt er selvsagt mangelen på full organisasjonsfrihet et dilemma, og i slike tilfeller må Hydro nøye vurdere hva vi kan få til i praksis. Lønnsnivået for arbeiderne som jobber for våre leverandører ved Qatalum er naturlig nok meget lavt i en norsk kontekst. Imidlertid er den skattefrie lønnen attraktiv for fremmedarbeidere i Qatar. I tillegg får de selvfølgelig gratis kost og losji, og også lønn under sykdom, diverse forsikringer og andre goder.

For ufaglærte arbeidere, som Teknisk Ukeblad refererer til i sitt lønnseksempel, som rekrutteres fra land som Nepal, India, Pakistan og Sri Lanka, må våre leverandører knive om arbeidskraft til et Midtøsten som opplever en gigantisk byggeboom.

Da må de tilby en lønn som er konkurransedyktig. I tillegg holder en rekke ambassader oppsyn med lønnsvilkår og andre forhold, og gir innspill om hva lønnsnivået bør være for fremmedarbeidere fra deres land.

Hydro har vært åpne om disse forholdene helt siden vi besluttet å gå inn som partner i Qatalum. Ikke minst, har vi diskutert dette med våre egne tillitsvalgte i Norge, som er en meget viktig partner og premissleverandør for all vår virksomhet.

Gjennomføringen av gigantprosjektet Qatalum er tuftet på våre beste tradisjoner og kompetanse for helse, miljø og sikkerhet (HMS), og de samme holdningene og kravene som gjaldt for Ormen Lange-utbyggingen gjelder også i Qatar – det er til og med i stor grad de samme flinke menneskene som gjør jobben.

Når Teknisk Ukeblad utelater mye av den nødvendige konteksten for å kunne forstå utfordringene i Qatar og hvordan Hydro møter disse, så kan ikke det tilskrives mangel på informasjon.

Tom Røtjer

Konserndirektør for prosjekter

Hydro

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.