DOKTORGRADER

Hydrologisk studie på Kilimanjaro

23. okt. 2003 - 10:55

Forskningsarbeidet kan resultere i et verktøy for å bedre vannhusholdningen i området, ettersom potensielle forvaltningsregimer kan prøves på forhånd i en modell som er utviklet i arbeidet.

Arbeidet har også gitt ny kvantitativ kunnskap om de hydrologiske forholdene i området, og om sammenhengen mellom nedbør og avrenning for ulike terrengtyper.

Røhr har gjennomført et omfattende feltarbeid der det er etablert målestasjoner og samlet inn ulike data. Avrenningen fra ulike terrengtyper og nedbørfordelingen i området er studert, i tillegg presenterer avhandlingen en detaljert vannbalansestudie der de ulike elementer og deres bidrag i det lokale hydrologiske kretsløp er beregnet.

Kunnskapen fra de ulike delstudiene er benyttet for å utvikle en hydrologisk modell som simulerer avrenningen fra området basert på observasjoner av nedbør, temperatur og arealbruk. Modellen kan benyttes til å forutsi endringer i vannføring som en følge av endringer i arealbruk eller i klima. Noen scenarier er presentert som en illustrasjon av modellens muligheter.

Avhandlingen har tittelen «A hydrological study concerning the southern slopes of Mt Kilimanjaro, Tanzania / En hydrologisk studie i sydskråningen av Kilimanjaro, Tanzania». Arbeidet er utført ved Institutt for vassbygging, NTNU, med professor Ånund Killingtveit som veileder. Arbeidet er finansiert av Norad og NTNU.

Paul Christen Røhr er sivilingeniør (1992) fra Fakultet for bygningsingeniørfag, Norges tekniske høgskole, og disputerer for graden dr.ing. den 30. oktober.

Han er ansatt som overingeniør i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i Oslo og er bosatt i Skedsmo i Akershus.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.