Hydrogenkraft i gang

Energisystemet blir verdens første fullskala fornybare og autonome kraftsystem basert på vindkraft og hydrogen.

Gjennom prosjektet viser Norsk Hydro hvordan et samfunn kan få dekket sitt energibehov helt uavhengig av fossile brensler.

Hydrogenanlegget til Norsk Hydro er allerede i drift. Primærkilden for systemet er vindgeneratorer.

Frem til sommeren skal strømforsyningen stabiliseres og det skal monteres en brenselscelle. Invielsesdato for anlegget er 1. juli.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå