NETTARKIV

Hydro utelukker ikke oppsigelser

Ledelsen i selskapet forsikrer at den vil forsøke å sikre flest mulig nye jobber. Nedbemanningen i Grenland, som følge av Hydro-styrets vedtak om å legge ned magnesiumproduksjonen, skal så langt det er mulig skje gjennom frivillige avtaler.

Selskapet forventer at den kommende nedbemanningsprosessen og avvikling og opprydning etter magnesiumproduksjonen vil koste 700–800 millioner kroner.

I en foreløpig rapport konkluderer derimot Forskningsstiftelsen Fafo at nedlegging vil koste dobbelt så mye, nærmere bestemt 1,5 milliarder kroner.

Utvider tjenesteaktiviteter

Hydro håper nye prosjekter kan bidra til å øke aktivitetsomfanget i Grenland, blant annet innen formiater. Samtidig er det et ønske om å utvikle de tjenesteytende aktivitetene som drives i Hydro Business Partner.

I forbindelse med nedleggingsvedtaket kunngjorde Hydro videre at selskapet vil skyte inn 150 millioner kroner som ny kapital i utviklingsselskapet Grenland Industriutvikling, som deltar i prosjekter for å skape nye industrielle virksomheter.

– I et langsiktig perspektiv vil en mulig tilgang på naturgass i Grenland være av stor betydning for videre industriell utvikling, og Hydro arbeider aktivt for å bidra til at det etableres transportsystemer for naturgass som også kan forsyne denne regionen, opplyser Hydro i en pressemelding.

Les mer om: