Hydro ut av Jordan

De siste tre årene har HAJ utarbeidet detaljerte planer for å investere i store produksjonsanlegg for fosforsyre og kompleks kunstgjødsel.

Hydro trekker seg nå fra prosjektet fordi selskapet ønsker å prioritere andre investeringsmuligheter innenfor kjerneområdene, heter det i ei pressemelding.

Hilde Kari Nylund

Les mer om: