ARKIVNYHETER

Hydro over krisen

Anders J. Steensen
16. feb. 2011 - 11:21

Hydro 2010

  • Underliggende EBIT 588 millioner kroner
  • Resultatnedgang oppstrøms grunnet lavere realiserte aluminiumpriser, som ble delvis oppveid av forsikringsoppgjøret for Qatalum
  • Svakere resultater midt- og nedstrøms grunnet høyere kostnader og sesongmessig lavere salg, marginene fortsatt stabile
  • Resultatoppgang for Energi grunnet høye priser og høy produksjon
  • Etterspørselen etter primæraluminium ventes å øke med sju prosent i Hydros viktigste markeder i 2011
  • Qatalum ventes å nå full produksjon fra juni 2011
  • Fullføring av Vale-avtalen vil mest sannsynlig skje i første kvartal 2011
  • Forslag til utbytte for 2010 på 0,75 kroner per aksje


Hydro hadde et underliggende resultat før finansposter og skatt (EBIT) på 588 millioner kroner i fjerde kvartal, ned fra 965 millioner kroner i tredje kvartal. Lavere realiserte aluminiumpriser, høyere driftskostnader og sesongmessig lavere salg svekket resultatet.Et vendepunkt

– 2010 var et vendepunkt for Hydro, og 2011 vil markere dette skiftet. Jeg forventer full produksjon ved Qatalum fra juni, og regner med at det planlagte oppkjøpet av Vales aluminiumvirksomhet vil bli fullført i første kvartal, som en stadfestelse av dette modige trekket, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i en pressemelding.

Lavere aluminiumspriser

Det underliggende resultatet for Primærmetall gikk ned i kvartalet, hovedsakelig på grunn av lavere realiserte aluminiumpriser. Dette ble delvis utliknet av forsikringsoppgjøret for strømbruddet ved Qatalum, joint venture-selskapet som er 50/50 eid av Qatar Petroleum og Hydro. Resultatene i alumina- og råvarevirksomheten var stabile, støttet av god inntjening i den kommersielle aluminavirksomheten.

Det negative driftsresultatet for Qatalum økte som ventet i fjerde kvartal. Oppstarten av anlegget ble gjenopptatt i midten av september. Ved utgangen av fjerde kvartal var 321 av 704 celler i full drift. Endelig oppstart til full produksjonskapasitet vil være hemmet av forsinket idriftsettelse av kraftanleggets dampturbiner. Qatalum ventes å nå full produksjon fra juni 2011.Høyere strømpriser

Hydros midt- og nedstrømsvirksomhet rapporterte lavere underliggende EBIT sammenliknet med tredje kvartal, hovedsakelig på grunn av høyere driftskostnader, inkludert kostnader knyttet til planlagte vedlikeholdsaktiviteter, og sesongmessig lavere salg. Marginene var fortsatt stabile. Underliggende EBIT for Energi økte betydelig sammenliknet med forrige kvartal, grunnet høyere spotpriser og høy produksjon.

For året 2010 hadde Hydro en underliggende EBIT på 3.351 millioner kroner, sammenliknet med et underliggende tap på 2.555 millioner kroner i 2009. Den betydelige forbedringen skyldtes oppgang i markedet, som ga økte priser og større etterspørsel, i tillegg til en reduksjon i kostnader og bemanning. Salgsvolumet i markedet økte med 17 prosent sammenliknet med en nedgang på 18 prosent året før, noe som delvis reflekterer lageroppbygging hos kundene. Tilbudsoverskuddet i markedet gikk ned, men lagernivået er fortsatt rekordhøyt.Fortsatt effektivisering

De underliggende resultatene forbedret seg vesentlig for oppstrømsvirksomheten i 2010, i hovedsak på grunn av høyere realiserte aluminiumpriser og bedre resultater i Hydros eksisterende virksomhet for alumina og råvarer. Arbeidet med å redusere driftskostnadene i smelteverksporteføljen fortsatte. Ved utgangen av 2010 var det oppnådd en kostnadsforbedring på 50 US-dollar per tonn av kostnadsforbedringsprogrammet på 300 US-dollar som etter planen skal gjennomføres innen utangen av 2013.Bedre resultater

Underliggende EBIT for midtstrømsvirksomheten ble kraftig påvirket av negative valutaeffekter i 2009. Nedstrømsvirksomheten leverte betydelig høyere underliggende resultater som følge av at salgsvolumet har nærmet seg nivået det lå på før finanskrisen. Fortsatt satsing på kostnadsreduksjonstiltak og gode driftsmarginer har gitt gode resultater sammen med den positive markedsutviklingen, og virksomheten for valsede produkter har oppnådd rekordhøye resultater for året. Underliggende EBIT for energivirksomheten bedret seg i 2010 på grunn av høyere spotpriser og høyere produksjon.God likviditet

Netto kontantstrøm fra driften utgjorde 3,6 milliarder kroner i kvartalet. Investeringene beløp seg til 1,6 milliarder i kvartalet, inkludert om lag 0,6 milliarder knyttet til Qatalum. Hydro hadde en netto likviditetsposisjon på 11 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.

Styret i Hydro foreslår et utbytte på 0,75 kroner per aksje for 2010, som reflekterer selskapets mål om å gi sine aksjonærer en kontant-avkastning. Beslutningen er basert på bedre resultat- og markedsutsikter, og Hydros sterke finansielle stilling og kontantinntjeningsevne.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.