Hydro legger ned i Norge

Hydro legger ned i Norge
TRUET: Produksjonen av bildeler ved Hydro Aluminium på Raufoss har vært alt annet enn en gullgruve for Hydro. I verste fall kan det nå bety kroken på døra. Bilde: Hydro / Simon McComb

Hydro varsler om nedlegging eller salg av deler av aluminiumsvirksomheten.

Det er den nedstrøms aluminiumsvirksomheten, altså foredling av råaluminium, som er utsatt. Her har lønnsomheten vært for lav for Hydro.

Flere årsaker

- Det er sammensatte årsaker til dette, sier Thomas Knutzen, talsmann for Hydros aluminiumsvirksomhet.

- Det trengs stadig ny teknologiutvikling for å henge med i et krevende marked, hvor vi i tillegg får økt konkurranse fra land med mye lavere kostnadsnivå. Øst-Europa, Russland og Kina kommer sterkt, og vi blir nødt til å konsentrere oss om områder der vi har mulighet for videre vekst og omsetning, sier Knutzen til TU.no.

Han understreker at aluminiumverkene ikke er en del av denne diskusjonen om nedtrapping.

1800 arbeidsplasser

I dag er det nesten 1800 arbeidsplasser innen Hydros videreforedlingsvirksomheter i Norge. Langt fra alle er like lønnsomme.

- Det har vært kjent lenge at produksjonen av bildeler på Raufoss ikke har vært en gullgruve. Det samme gjelder i Holmestrand, sier Knutzen.

Holmestrand er et gammelt anlegg, og trenger mye nytt produksjonsutstyr. I tillegg opererer de i et svært krevende marked.

For liten kapasitet

På Raufoss er problemet å få utnyttet det moderne anlegget maksimalt.

- Her er det volummessige problemer. I tillegg kommer det hele tiden nye systemer for kollisjonstesting. Det er høye krav for å få lage deler til de nye bilmodellene, og når man må investere så mye i utstyr uten garanti for at bildelene kan settes i produksjon, så blir det vanskelig, sier Knutzen.

Qatar påvirker

Hydro ser størst mulighet for økt vekst og omsetning innen produksjon av primæraluminium.

Spesielt nevner Thomas Knutzen byggingen av et av verdens største aluminiumverk i Qatar som et prosjekt som krever betydelige investeringer.

- Vi blir nødt til å ta et valg og prioritere de områdene der vi tjener på det. Vi må få avkastning fra de investeringene vi gjør, sier han.

Avventer kvartalsresultater

Knutzen vil imidlertid ikke gå ytterligere i detalj om hvilke videreforedlingsavdelinger som er mest utsatt.

Han "vil ikke spekulere i" hvorvidt nedlegging eller salg er mest nærliggende for Hydro, og må vente til kvartalsresultatene legges frem før han vil si mer om hvilke avdelinger som går dårligst.

Kvartalsresultatene legges frem førstkommende tirsdag.

Les mer om: