Hydro fortsetter å tape

Hydro fortsetter å tape
TAPER: Norsk Hydro taper fortsatt penger. Lave aluminiumspriser og lav etterspørsel får skylda. Bilde: Ståle Andersen

Det er ingen tegn til bedring for aluminiumsprodusenten Norsk Hydro.

Aluminiumsprisene er lave, det samme gjelder etterspørselen.

Driftsresultatet før skatt er på 493 millioner kroner.

Pris og etterspørsel faller

– Vi forventer ikke noe oppsving i markedet på kort eller mellomlang sikt, og vi vil fortsette å iverksette nødvendige tiltak for å justere virksomheten og kostnadene til den krevende markedssituasjonen, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i Norsk Hydro.

Etterspørselen etter aluminium faller fortsatt. Mange selskaper bygget opp sine lagre i forrige kvartal. Prisen har gått ned fra 1536 dollar per tonn til 1405 dollar per tonn i løpet av første kvartal. Prisene er dermed lavere enn det det koster å drive de fleste smelteverkene, ifølge Norsk Hydro.

Det blir også mindre bruk for metallprodukter som pressbolt, valseblokker, støpelegeringer og tråd i Europa og Nord-Amerika. Krisen har rammet både bilindustrien, bygg- og anleggssektoren og generell ingeniørvirksomhet.

Du kan også studere Hydro-tallene selv.

Kan si opp flere

Norsk Hydro er svært usikre på når et eventuelt oppsving kan komme. De forventer svake resultater også i andre kvartal i 2009.

Heller ikke de ansatte kan regne med at det er over. Selskapet jobber med "betydelige kostnads- og bemanningsreduksjoner" innen blant annet produksjonen av aluminiumsprodukter.

Stenger en rekke verk

Selskapet har tatt tunge avgjørelser i begynnelsen av 2009. Den eldste produksjonslinjen ved smelteverket i Sunndal ble midlertidig stanset.

Fra før har selskapet annonsert kutt i produksjonen hos smelteverket Neuss, 50 prosent av det deleide smelteverket Søral, 10 prosent ved Slovalco og stenging av Søderberg-linjen på Karmøy. Også Alpart på Jamaica skal stenges midlertidig. Hydro eier 35 prosent av dette aluminiumoksidraffineriet.

Samlet sett har Hydro redusert produksjonen med 500.000 tonn i året. Det tilsvarer en tredjedel av produksjonen i 2008.

Aluminium Metall tapte 476 millioner kroner i første kvartal, Aluminium Produkter tapte 257 millioner kroner, og Energi gikk med 416 millioner kroner i overskudd. Overskuddet er mindre enn i fjerde kvartal 2008, siden prisene har gått ned.