ENERGI

Hydro bygger gasskraftverk

Hydro etablerer et joint venture-selskap kalt Zepower Project sammen med N.V. Delta Nutsbedrijven for å bygge og drive kraftverket i Zeeland.

Kraftverket vil baseres på den nyeste og mest avanserte teknologien og vil ha høy effektivitet og lave utslipp. Kraftverket vil gradvis erstatte den eksisterende kraftproduksjonen ved gjødselanlegget Hydro Agri Sluiskil (HAS). Dagens behov for elektrisitet ved gjødselanlegget er på ca. 70 MW, skriver Hydro i en pressemelding.

Zepower-prosjektet har en tidshorisont på flere år, og skal etter planen omfatte to generatorer. Den første generatoren, som vil ha en kapasitet på ca. 400 MW, kan starte kommersiell produksjon tidlig i 2004. Deretter vil det i en neste fase bli en utvidelse som vil øke generatorkapasiteten til 800 MW. Kraftverksprosjektet er kostnadsberegnet til omlag 1.8 milliarder norske kroner.

Det vil etter planen utstedes anbudsdokumenter for totalkontrakten i andre halvdel av januar 2001. Zepower vil sende inn miljøkonsekvensanalysen og utslippssøknaden for godkjennelse om kort tid. Både kraftverket og gassturbinen er utformet slik at de kan gi lav varmeverdi for eventuelle forbrukere av spillvarme i området.

Kjernevirksomheten til samarbeidspartneren N.V. DELTA Nutsbedrijven er distribusjon av elektrisitet, gass, vann og ulike kabeltjenester.

Les mer om: