Hvorfor henger Nokia sånn etter?

En tidligere ansatt langer ut mot Nokia og en kultur hvor maskinvare betyr alt.