FORSVAR

Hvordan skal vi forsvare oss mot et angrep fra Russland?

Forskere og forsvarstopper har sagt klart ifra om kritiske mangler i landets beredskap mot et krigsangrep. Derfor blir den nye langtidsplanen historisk viktig.

Luftvern-øvelse på Sjursøya i Oslo onsdag 8. mars. Luftforsvaret flyttet Nasams-batteriet fra Ørland til Oslo for anledningen. Det er prekær mangel på luftvern i Norge og i Nato.
Luftvern-øvelse på Sjursøya i Oslo onsdag 8. mars. Luftforsvaret flyttet Nasams-batteriet fra Ørland til Oslo for anledningen. Det er prekær mangel på luftvern i Norge og i Nato. Foto: Eirik Helland Urke

Russlands krigføring i Ukraina har utløst en etterlengtet og viktig debatt om vårt eget forsvar. Tidligere forsvarssjefer har gått løs på tastaturet for å meddele sitt syn på prioriteringer. Blant annet om investeringen i 54 nye stridsvogner til en pris på 20 milliarder kroner.