KARRIERE

Hvordan kan små lokalsamfunn vinne kampen om de beste teknologihodene?

Innovativt samarbeid er nøkkelen for å lykkes om du har virksomhet i et lite lokalsamfunn, skriver de tre artikkelforfatterne.

Rekruttering av talenter og eksperter til teknologibedrifter er krevende, spesielt til små lokalsamfunn. Teknologistudent Simone Hoem Føyset ved USN er en slik kandidat.
Rekruttering av talenter og eksperter til teknologibedrifter er krevende, spesielt til små lokalsamfunn. Teknologistudent Simone Hoem Føyset ved USN er en slik kandidat. Foto: Ingvild Stokka, USN
Karoline Alice Idås (daglig leder i Horten næringsforum), Karl Jørgen Tofte (næringssjef i Horten kommune) og Petter Aasen (rektor ved Universitetet i Sørøst-Norge)
7. nov. 2023 - 14:06

Rekruttering av talenter og eksperter til teknologibedrifter er krevende. Etterspørselen er stor og konkurransen enorm, både i Norge og internasjonalt. Når bedriften er lokalisert i små lokalsamfunn, er oppgaven enda tøffere, selv om selskapet, produktene og tjenestene er i verdensklasse.

For å vinne kampen om de smarteste hodene, må vi våge å tenke nytt. Her er vår visjon for hvordan tiltrekke oss de beste teknologitalentene til teknologibedrifter i verdensklasse lokalisert i små lokalsamfunn.

Kompleks teknologi

De beste folka er som alle andre. Det handler om å balansere arbeidsliv og privatliv på en god måte. Samtidig viser vår innsikt at teknologene tiltrekkes av virksomheter som løser vanskelige oppgaver på innovative måter med kompleks teknologi. Virksomheter som skaper produkter og løsninger som gjør en forskjell, ikke minst for klimaet.
I faglige miljøer hvor du jobber med innovasjon, har du lov til å prøve og feile. Det er hele tiden mulighet for utvikling som legger til rette for fleksibilitet i arbeidshverdagen, samtidig som det gir rom for et sosialt liv og tid med familien.

– Vi som representerer avanserte teknologiske miljøer lokalisert i små lokalsamfunn, vet at vi trenger en slagkraftig rekrutteringsstrategi, skriver Karoline Alice Idås, Petter Aasen og Karl Jørgen Tofte. <i>Foto:  Privat</i>
– Vi som representerer avanserte teknologiske miljøer lokalisert i små lokalsamfunn, vet at vi trenger en slagkraftig rekrutteringsstrategi, skriver Karoline Alice Idås, Petter Aasen og Karl Jørgen Tofte. Foto:  Privat

Da verden måtte ta en pause under pandemien, var ikke konsekvensen at den teknologiske utviklingen ble satt på vent. Tvert imot lever vi en tid med ekstrem hastighet i utviklingen, hvor bransjer blir radikalt endret, arbeidshverdagen blir digital for de aller fleste og teknologien blir løsningen for både små hverdagsproblemer og store globale utfordringer.

Rekrutteringsstrategi

I kampen om å rekruttere de beste, kan vi fort tenke at de små lokalsamfunnene ikke har den samme attraksjonskraften som de store, internasjonale teknologiske miljøene. Men det er akkurat i denne konteksten at muligheten ligger. Ved å innse at «all business is local» også handler om utvikling av de lokale arbeidsmiljøene og teknologene som allerede er her, som fundamentet for vekst og økt attraktivitet.

Vi som representerer avanserte teknologiske miljøer lokalisert i små lokalsamfunn, som Horten i Vestfold, vet at vi trenger en slagkraftig rekrutteringsstrategi. Og at denne må utvikles og realiseres gjennom et forpliktende og innovativt samarbeid på tvers av alle interessentene. Og vår region stiller sterkt.

Horten har verdensledende virksomheter innen blant annet romfart, helse og maritim teknologi, en regionalt forankret, men internasjonalt konkurransedyktig utdannings- og forskningsinstitusjon som Universitetet Sørøst-Norge, næringsklynger som Electronic Coast, regionale samarbeid som Teknologitriangelet (Horten-Kongsberg-Porsgrunn), innovasjonsmiljøer som Kobben Inkubator og mange flere.

Slik kan også en liten kommune bli knutepunkt for verdensledende teknologibedrifter. Men da trengs kreative, lokale rekrutteringsstrategier.

En vellykket strategi

Skal vi lykkes, må vi ha et forpliktende og innovativt samarbeid på tvers av alle interessentene. Og for å være attraktiv for arbeidskraft med talent og ambisjoner, må vi tenke nytt. Det er flere grunnleggende grep i en vellykket strategi:

  • Sette søkelys på dem som allerede bor her, har bodd her før eller bor i regionen. De vil utgjøre kjernen i arbeidsstokken og vil være en avgjørende kraft for attraktiviteten.
  • Samarbeid på tvers av virksomhetene, slik at det skapes faglige miljøer som stimulerer utvikling og utveksling og skaper en positiv vibe på arbeidsplassene.
  • Dypdykke i hva som driver dem, hva de ser av kvaliteter ved å arbeide her og hva de ønsker annerledes eller savner.
  • Skape samarbeidsorganer som samler industrien, utdanningsinstitusjonene og lokale myndigheter for å identifisere unike og attraktive fordeler de samlet sett kan tilby folkene de søker etter.
  • Spesielt utnytte kraften som næringslivet og utdannelsesinstitusjoner representerer og styrke synergieffektene ved et tett samarbeid, blant annet for å tiltrekke internasjonale talenter.
  • Viktigheten av å ha et godt mottaksapparat for nyansatte, som sørger for at de og ektefeller/familie blir godt integrert både på arbeidsplassen og i lokalsamfunnet, trives og blir på arbeidsplassen og i lokalsamfunnet over tid.
  • Aller mest: Utfordre hverandre til å tenke nytt og ikke minst våge å gjøre nye grep for å øke attraktiviteten. 

Sammen utgjør vi kompetansen og kraften til å skape livskraftige lokalsamfunn. Sammen kan vi konkurrere med de store om talentene.

Når kjernen i virksomhetene er innovasjon, nytenkning og aller mest evnen til å skape produkter og tjenester som er etterspurt over hele verden, er det egentlig bare opp til oss.

– Jeg kan ikke si jeg har registrert noe arbeid senere som har stilt vesentlige spørsmålstegn med det jeg gjorde i oppgaven, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Løkensgard Hoel om sin masteroppgave om målstriden midt på 1800-tallet.
Les også

Den ferske ministeren frykter ikke Copyleaks

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.