NYHETSBREV

Hvordan kan norsk industri få lavere utslipp i fremtiden?

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Miljødirektoratet utarbeidet en rapport om kunnskaps-grunnlaget for lavutslippsutvikling. Rapporten beskriver viktige faktorer som påvirker utslippssituasjoneni det norske samfunnet.

Stein Altern
3. mars 2015 - 22:10

For å konkretisere mulighetene er det utarbeidet beskrivelser av Norge som lavutslippssamfunn. Utfordringer innenfor norsk landbasert industri og petroleumsindustrien er omtalt, og rapporten retter søkelys mot industriens betydning for å finne løsninger som bringer oss i riktig retning. Derfor peker Miljødirektoratet på hva som kan gjennomføres for å redusere utslippene med 40–70 % innen 2050. Videre omfatter den ferske rapporten også en gjennomgang av konkrete tiltak som kan realiseres frem mot 2030. En rekke av de tiltakene som beskrives innebærer store utfordringer for norsk industri generelt og stiller nye og spennende krav til fagmiljøene innenfor elektro og automatisering.

Det samlede norske utslipp av klimagasser til luft (hovedsakelig CO2-utslipp) utgjør årlig 53 millioner tonn CO2-ekvivalenter. En femtedel av dette utslippet kommer fra landbasert industri, mens en fjerdedel av det samlede utslippet kommer fra petroleumssektoren med tilhørende landanlegg. Den største sektorandel og en tredel av det samlede utslippet kommer fra transportsektoren (biltransport, lufttransport, jernbane og innenriks skipsfart).

Les om: Norsk industri er på et høyt nivå

stor andel

Norsk landbasert industri og petroleumsvirksomheten står således ansvarlig for nesten halvparten av utslippene av klimagasser fra en samlet norsk virksomhet. Utslippene fra norsk landbasert industri har blitt vesentlig redusert siden 1990, gjennom systematisk forbedring av prosessanlegg og målrettet energiledelse.

I petroleumssektoren derimot har utslippene økt vesentlig. Vi har opplevd teknologiforbedringer, men disse har ikke oppveiet effekten av en sterk økning i etableringen av antall oljeinstallasjoner og anlegg.

Les om: Elektrifisering kan gi milliardgevinst

Betydelige utfordringer

Det er sannsynlig at norske myndigheter vil treffe beslutninger om å nå klimamål som er på linje med hva vi finner innenfor EU. Dette innebærer betydelige utfordringer for alle aktører i norsk næringsliv. Dagens CO2-kvotepriser ansees ikke alene å forsvare store investeringer som vil forbedre utslippssituasjonen for norsk industri. Men ordninger med investeringsstøtte fra Enova til energieffektivisering, energiomstilling og teknologiutvikling i norsk industri er utløsende for en rekke tiltak og vil gi betydelige forbedringer.

Sammen med et nytt regime for biodiesel og incitamenter som fremmer fremstilling og forbruk av alternativt drivstoff for transportsektoren, vil vi med ny teknologi og riktige virkemidler kunne oppnå vesentlige forbedringer i utslippssituasjonen for CO2 i den nærmeste 10-årsperioden.

Artikkelforfatter, administrerende direktør i IFEA, Stein Altern
Artikkelforfatter, administrerende direktør i IFEA, Stein Altern
2
Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
GK
Ambisiøs renovering midt i Trondheim

CO-fangst viktig

En tredjedel del av utslippet av klimagasser fra landbasert industri skyldes forbrenning av fossile råvarer (olje og kull) til energiformål eller som reduksjonsmidler i metallindustrien. Trolig er det dette utslippet som utgjør det største potensialet for forbedring. Åpenbare løsninger ligger  i økt bruk av fornybar elektrisk kraft til energiformål og biobasert materiale som reduksjonsmiddel.

Fra petroleumssektoren er hoveddelen av utslippet av CO2 fra stasjonær forbrenning til energiformål. Forbedringene som kan gjøres til lavest kostnad er effektiviseringstiltak på energisiden og fullstendig elektrifisering av nye innretninger offshore. For nye innretninger kan ca 80 % av utslippene fra nye innretninger unngås med helelektrifisering, herunder elektrisk drift av alle prosessanlegg om bord og en kostnadsriktig forsyning fra land. Eventuelle systemer for CO2-fangst innen petroleumssektoren ansees imidlertid å få størst betydning for utslippssituasjonen.

Mange av forbedringene vil måtte planlegges og gjennomføres relativt raskt og innebærer utfordrende oppgaver for elektro- og automatiseringsmiljøene i Norge. Ifea (Industriens forening for elektroteknikk og automatisering) ønsker å skape faglige arenaer for erfaringsutveksling og kunnskapsformidling om disse spennende temaer. Vi ser nok en gang frem til å treffe dere som fagpersoner på våre kurs og konferanser i 2015!

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.