SAMFERDSEL

Hvor stort potensial har strømproduserende veier og bruer i Norge?

Bildet viser prosjektet Solar Roadways, som
Bildet viser prosjektet Solar Roadways, som Bilde: Sam Cornett
18. nov. 2015 - 19:30
Hvorfor er Power Roads viktig for Norge?

Berit Laanke: Norge står foran store utbygginger av samferdselsinfrastrukturen, blant annet ferjefri E39. For å bidra til det grønne skiftet er det viktig at også denne sektoren finner klimanøytrale og bærekraftige løsninger.

Power Roads fokuserer på teknologisk utvikling av den fysiske infrastrukturen i et bærekraftsperspektiv. Vi vil utvikle teknologi og løsninger som muliggjør at vei, bane, broer og tunneler kan produsere mer energi enn de bruker over hele livsløpet.

Det blir like viktig å finne løsninger for energieffektivisering som for integrert energiproduksjon.

Hvor er det mest å hente på å bygge strømproduserende veier og broer?

BL: De viktigste kildene til integrert energiproduksjon vil være sol, vind, bølger, strøm og geotermisk energi. Norge er et land med et variert landskap, og vi vil være helt avhengige av å spille på lag med naturen. For en utbygging som ferjefri E39 vil alle elementene kunne utnyttes siden veien ligger nære sjøen. Teknologi for integrert energiproduksjon fra bølger og strøm er allerede en realitet.

Større utfordringer får vi når infrastrukturen ligger i innlandet, der vi har færre energikilder å spille på. Integrert energiproduksjon må da kobles mot de elementene vi finner i og langs vei og bane, som for eksempel rekkverk, støyskjermer og andre overflater.

Hva gjenstår før Power Roads kan bli en realitet?

Berit Laanke. Foto: Sintef Sintef
BL: Power Road er i praksis en sammenstilling av ny og gammel teknologi innen energieffektivisering og integrert energiproduksjon. Vi kan allerede nå realisere elementer, spesielt med tanke på energieffektivisering.

Bruk av kortreiste byggematerialer er ett eksempel. Pågående norsk teknologiutvikling og innovasjon knyttet til integrert energiproduksjon vil føre til at spennende teknologiske løsninger som ennå ikke har kommet til anvendelse, sannsynligvis vil være på plass i løpet av årene som kommer.

Den mest tidkrevende prosessen vil være å integrere disse løsningene i infrastrukturprosjekter som skal realiseres i løpet av de neste tiårene.

Hvilke er de viktigste kjente utfordringene?

BL: Internasjonalt har integrert energiproduksjon i samferdselsinfrastruktur vært et tema over lengre tid enn her i Norge. Flere land i Sentral-Europa har kommet vesentlig lengre med teknologiske løsninger og pilotprosjekter for testing. Realiteten er likevel at ikke all teknologi kan overføres direkte til norske forhold.

Vi har annet klima, andre landskapsformer og lavere trafikkbelastning. Det betyr at vi må tilpasse og videreutvikle eksisterende internasjonal teknologi. Det er også en utfordring at ikke alle næringer som kan bidra til å realisere Power Road har like stort fokus på forskning og utvikling. Eksempelvis er anleggsbransjen en konservativ, men viktig aktør med tanke på energieffektivisering av byggeprosessen.

Hva er gevinsten ved å bygge strømproduserende veier og broer fremfor energiverk?

BL: Utbygging av infrastruktur for samferdsel er store og tunge investeringer for samfunnet. Ved å ta en tilleggskostnad i byggeperioden, kan man legge til rette for integrert energiproduksjon i konstruksjonene i resten av livsløpet. Lokal, integrert energiproduksjon vil være et supplement til tradisjonell energiproduksjon.

Norge er stor produsent av fornybar energi gjennom våre vannkraftkilder, mens det internasjonale samfunnet ikke har tilsvarende naturressurser å spille på. Power Roads vil derfor være et viktig grep også for det internasjonale samfunnet.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.