”Hvor ligger siste versjon av programmet???”

En universalløsning for automatisk og jevnlig backup, av automatiseringsapplikasjoner, reduserer risikoen for driftsforstyrrelser og gir bedre kontroll.

”Hvor ligger siste versjon av programmet???”
Der automatiseringsutstyr fra flere leverandører er i bruk, kan en universalløsning for ”Change Management” være fornuftig investering. Bilde:

”Programhotell” i praksis

Eksempel på praktisk bruk av et Change Management system:

 1. ”Log in” på Change Management klienten
  Et intergrert sikkerhetssystem sørger for at kun autoriserte brukere får tilgang til systemet.
   
 2. ”Check out” prosjektet
  Finn programmet/prosjektet som skal endres, for eksempel Siemens Step 7 programmeringsverktøy, for programmering av en Siemens PLS, og ”sjekk ut” programmet før programmeringen starter. I dette øyeblikket låses alle andre ute fra prosjektet, og kun brukeren som har sjekket ut prosjektet kan gjøre endringer.
   
 3. Gjør endringene
  Programmering og modifikasjoner utføres.
   
 4. ”Check in” prosjektet
  Når jobben er gjort, sjekkes prosjektet inn igjen.

Kontroll på Kastrup

København Lufthavns helautomatiserte bagasjesystem håndterer ca. 25 000 enheter (reisegods) pr dag. Det er viktig for København Lufthavn AS, som eier, betjener og vedlikeholder bagasjehåndteringsanlegget, at alt til enhver tid fungerer optimalt.

Flyplassen benytter i dag HMI/SCADA systemet Proficy iFIX og Proficy Efficiency (OEE løsning) fra GE Fanuc Intelligent Platforms. Novotek, distributøren til GE Fanuc i Norden og Be-Ne-Lux, har levert systemene. Anlegget er stort, med over 25 000 signaler.

Over 500 mindre PLS’er er i aksjon, som styres av 23 overordnede Siemens S7 PLS’er, med 4 iFIX servere på toppen. Det sier seg selv at behovet for nøyaktighet, ved endringer og modifikasjoner på disse applikasjonene, er stort. København Lufthavn har derfor investert i Proficy Change Management.

- Systemet overvåker vår PLS software og sikrer at programmet i maskinene er identisk med den versjonen vi har på serveren. Alle endringer blir logget og dokumentert, sier Henning Pind, systemspesialist, København Lufthavn.

Industriell IT fra A til Å

Artikkelserien ”Industriell IT fra A til Å” er utviklet i samarbeid med salgssjef Petter Bjerkeli hos Novotek AS. Han har mer enn 10 års erfaring med operatørsystemer for PC (HMI/SCADA), industriell IT og automatisering generelt.

Serien setter fokus på hvordan ulike systemer innenfor industriell IT kan benyttes for å hjelpe produksjonsbedrifter med å produsere på en mer effektiv måte.

Tekst: Petter Bjerkeli, Novotek

I et typisk produksjonsanlegg benyttes mange ulike programmer og applikasjoner (PLS, HMI/SCADA etc.).

Disse er ofte gjenstand for endringer i form av både oppdateringer og programvedlikehold. Når endringer skal gjøres, er det ofte flere personer involvert og mange bedrifter har dårlige rutiner for backup, registrering og dokumentasjon av dette. Mulighetene for feil øker og konsekvensene kan bli fatale!

Plunder og heft

Hvor mange har ikke opplevd noe av følgende:

 • ikke finne den rette versjonen av PLS programmet
 • laste ned feil backup av et program
 • uautorisert personell gjør endringer på et program
 • endringer mistes eller overskrives
 • redigere på feil versjon av en applikasjon
 • manglende backup av program

Konsekvensene, av manglende oversikt, kan resultere i feil, som blant annet kan føre til ”nedetid”, dårligere produktkvalitet, farlige situasjoner etc.

Selv om mange bedrifter har gode IT-rutiner, gjøres gjerne sikkerhetskopiering, og håndtering av backup for industrielle systemer, manuelt. Det finnes flere såkalte ”Change Management løsninger” på markedet, som i høy grad automatiserer oppgavene, og sørger for at dette blir ivaretatt på en trygg måte. De fleste leverandørene av PLS og HMI/SCADA systemer tilbyr en løsning som i hovedsak støtter egne fabrikat.

Universalløsning

Til tross for at mange produksjonsbedrifter har kommet langt i forhold til standardisering på PLS og HMI/SCADA, har de fleste fortsatt løsninger fra flere leverandører. Og det er her en universalløsning, som støtter flere PLS/HMI/SCADA-systemer, kan være praktisk. Et eksempel er Change Management fra GE Fanuc Intelligent Platform, som også håndterer programmer for utstyr fra blant annet Siemens, Rockwell, Schneider, Wonderware, og selvsagt egne systemer.

En Change Management løsning har som regel følgende funksjonalitet:

 • Tilgangskontroll og sikkerhet
 • Periodisk backup og restore
 • Versjonshåndtering og versjonskontroll
 • Elektronisk signatur
 • ”Audit trail” og rapportering

”Programforsiking”

Full kontroll på Kastrup: systemspesialist Henning Pind benytter en fellesløsning for kontroll og backup av rundt 550 PLS’er.
Full kontroll på Kastrup: systemspesialist Henning Pind benytter en fellesløsning for kontroll og backup av rundt 550 PLS’er.
 

Vi tar en nærmere kikk på noen av høydepunktene:

Automatisk versjonssjekk. Alle endringer, versjoner etc. blir lagret på en sentral server. Systemet kan automatisk sjekke de ulike klientene (programmerings-PC’er, HMI/SCADA PC’er etc.) og se om klienten benytter den til en hver tid gjeldende versjon. Hvis det er avvik (dvs. om noen har gjort noen endringer i for eksempel et HMI/SCADA system, eller lastet ned en gammel versjon ved en feiltagelse) oppdages dette av systemet. Noen systemer har også mulighet for e-mail varsling ved endringer.

Full sporbarhet. Noen industrier har strenge krav i forhold til sporbarhet. Et Change Management system bør ha full sporbarhet (”audit trail”) med støtte for elektronisk signatur. I for eksempel legemiddelindustrien er dette et krav.

Rapportering. På grunn av versjonshåndtering og ”audit trail”, kan man enkelt gjøre en sammenligning mellom ulike versjoner, og raskt få en rapport som dokumenterer hvilke endringer som har blitt gjort, hvem som har gjort endringene, og når.

En investering i en Change Management løsning blir nesten som å tegne en forsikring! Dette handler i stor grad om å redusere risiko! Resultatet er bl.a. mindre driftsforstyrrelser, bedre produktkvalitet og sikrere produksjon.

Se egen sak om praktisk bruk av et Change Management system til høyre på siden.

 

Der automatiseringsutstyr fra flere leverandører er i bruk, kan en universalløsning for ”Change Management” være fornuftig investering.
Der automatiseringsutstyr fra flere leverandører er i bruk, kan en universalløsning for ”Change Management” være fornuftig investering.