Hvor har man det fra?

I Oslo ligger Oslo sentralstasjon, et sammensatt anlegg som ifølge Oslo Byleksikon inkluderer stasjonsbygningen, tunneler, skiftestasjon m.m. Av en eller annen merkelig grunn benevnes disse anleggene stadig Oslo sentral banestasjon.

I TU nr. 39/02 presenteres en artikkel hvor denne feilaktige betegnelsen finnes både i billedtekst og ingress. Av ren nysgjerrighet undrer jeg meg på hvor man har denne betegnelsen fra. Er det Hoved banegården i København eller Haupt bahnhof i Hamburg som ligger bak?

Erik Aaberg

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå