Hvem som visste hva om hule akslinger før fregattforliset står sentralt i milliardsøksmål

Sentralt å belyse om Forsvaret var kjent med manglende vanntett inndeling.

Hvem som visste hva om hule akslinger før fregattforliset står sentralt i milliardsøksmål
Fra brua på fregatten «Otto Sverdrup» til kai på Haakonsvern. Søsterskipet «Thor Heyerdahl» ses gjennom vinduet. Eirik Helland Urke

TU avdekket denne uken at staten hevder at DNV GL har ansvaret for at fregatten «Helge Ingstad» sank og ble totalskadet. De har saksøkt klasseselskapet for 15 milliarder. Partene er ikke bare totalt uenige om grunnlaget for kravet.