Hva er ultralyd?

  • forum
Ut fra det jeg har lært om lydteori, er ultralyd høyfrekvente lyder.

Infralyd er betegnelsen på lavfrekvent lyd. Spekteret er jeg ikke sikker på, men området 200 kHz-2 MHz er definitivt høyfrekvent lyd.

Eller er det slik at lavfrekvent ultralyd er ment om de lavere frevensene i dette området i denne artikkelen?

Roy Smedsli

Svar:

Det Norske Veritas gir følgende svar, over telefon, på Smedslis spørsmål:

Det eksisterer ikke noen eksakt definisjon på ultralyd. Lydbølger over det hørbare frekvensområdet ansees som ultralyd. I tradisjonell ultralydsammenheng brukes betegnelsen på lydbølger fra 2 MHz og oppover. Siden Veritas her bruker lyd fra 2 MHz og nedover, har selskapet valgt å kalle det lavfrekvent ultralyd.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå