BYGG

Hva er «rom for varig opphold»? Dagslys-kravene til nye bygg tolkes vidt forskjellig

Mange utbyggere fraviker kravene, viser ny rapport.

Fortetting i byer kan gjøre det ekstra utfordrende å oppfylle kravene til dagslys.
Fortetting i byer kan gjøre det ekstra utfordrende å oppfylle kravene til dagslys. Illustrasjonsfoto: DiBK/Alexander Brown

For å få en pekepinn om hvor mange som etterkommer dagslyskravene i byggeteknisk forskrift (Tek 17), vurderte rådgivningsselskapet Sweco ti innsendte rammesøknader om kontorbygg i Oslo, Bergen og Trondheim. Det viste seg at bare tre av av dem var prosjektert riktig i henhold til dagslyskravene.