ARKIVNYHETER

Huser Entreprenør langt under overslaget

18,349 millioner kroner lyder det laveste anbudet på. Konkurrentene er Mesta med et anbud på 25,557 millioner, og NCC med 26,071 millioner. På forhånd hadde Vegvesenet regnet med at laveste anbud skulle ligge på nivå med de to siste.

Oppdraget består i å anlegge 500 meter av den nye fire-feltsvegen inn mot østre endepunkt ved Nybakk. Der hvor ny og gammel veg møtes, skal det etableres en rundkjøring. Nåværende riksveg 2 skal legges om over en 300 meter lang strekning ut fra rundkjøringen. For øvrig omfatter entreprisen blant annet skilting og vegmerking på den 6,5 km lange strekningen Borgen-Nybakk.

Om prisen var hyggelig, var det ingen overraskelse at nettopp Huser Entreprenør skulle legge seg lavest. Firmaet er godt i gang med naboentreprisen, som omfatter 2,5 km av den nye fire-feltsvegen, og kan dermed spare store riggutgifter hvis den siste kontrakten går i boks.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.