Hundrevis av miljømillioner

Hundrevis av miljømillioner
STØTTE: Senterpartiet foreslår at Innovasjon Norge skal gi opptil 50 prosent støtte til prosjekter innen miljøteknologi. De vil sette av flere hundre millioner til formålet. Bilde: Kjetil Malkenes Hovland

Senterpartiet går inn for en ny ordning med investeringstøtte til kommersialisering av miljøvennlige energiløsninger, skriver Nationen.

Senterpartiets leder Liv Signe Navarsete presenterte i dag sitt forslag til en slik ordning på Norske Skogs fabrikk på Follum.

Dette vil bli et betydelig løft for norsk miljøteknologi, mener partiet.

Inntil 50 prosent støtte

Senterpartiet ønsker at Innovasjon Norge skal administrere ordningen.

Partiet foreslår at prosjekter få 30-50 prosent støtte fra Innovasjon Norge, men vil ikke tallfeste hvor mye penger som skal settes av til dette. Det skal være snakk om flere hundre millioner kroner.

– En slik ordning kan får stor betydning for biooljeanlegget her, sier Oddvar Sandvei, fabrikksjef ved Norske Skog Follum, til Nationen.

Les mer om: