Hun er årets inspirasjon

Hun er årets inspirasjon
PÅ NORDPOLEN: Årets Oda-prisvinner Merete Asak heiser flagget til støtte av FNs tusenårsmål for å øke likestilling og kvinners empowerment. Bilde: Handout

Juryen om prisvinneren:

«Meretes misjon er å overbevise jenter om hvilke enorme muligheter som finnes innenfor arbeidet med IKT og nettverk.

Hun ønsker å påvirke jenter i en tidlig fase, og har vært en primus motor der det er mulig å engasjere jenter til å følge i hennes fotspor. Hun har besøkt mange av høyskolene i Norge og inspirert flere med sin historie.

Hun startet med å hjelpe til med The Gathering i 1997 – Skandinavias største ungdomshappening innen IT - og har i mange år jobbet gratis som crew.

Merete jobber teknisk, og kan utfordre gutta på deres hjemmebane, og det viser at hun ikke står noe tilbake for dem. Hun beviser at jenter kan - helt på linje med gutta.

På sin tur til Nordpolen, hadde hun med seg flagget til støtte av FNs tusenårsmål for å øke likestilling og kvinners empowerment.

Etter tolv dager nådde hun Nordpolen, og plantet en «Virtual Torch» for å symbolisere håp for millioner av kvinner i utviklingsland rammet av fattigdom, analfabetisme og manglende kontroll over egne liv. Merete representerer Od@-verdiene: inspirasjon, fellesskap og mot.»Oda-juryen:

 • Nils Øveraas i Accenture,
 • Per-Morten Hoff i IKT-Norge
 • Frode Haugli, tidligere GM i HP

Fra Oda-nettverket:

 • Anne Gretland, Microsoft
 • Torhild Silseth, IKT-leder i Politiet
 • Eva Noer, ITFarm AS

Øvrige nominerte:

 • Anita Krohn Traaseth, Country Manager for HP Software i Norge
 • Bente Karlsnes fra Origo, startet Girl Geek Dinners i Norge

Oda-nettverket

 • Etablert i 2006, etter at undersøkelser viste at kvinner savnet fellesskap og sparring med andre kvinner i en mannsdominert bransje.
 • I dag har nettverket over 1800 medlemmer som møtes på jevnlig basis. En gang i året arrangeres Inspirasjonsdagen.
 • I tillegg arrangeres det nettverksmøter med faglig agenda 8–10 ganger pr./per år, samt et mentorprogram fra våren 2010.
 • Nettverket har mål om å være Norges ledende nettverk for kvinner som jobber i IKT-bransjen gjennom tilrettelegging for erfaringsutveksling, kompetanseheving og personlig utvikling.

Æren gikk i år til Ciscos Merete Asak (se fakta) – eneste kvinne i Norge med Ciscos mest prestisjetunge sertifisering: CCIE – Cisco Certified Internet Expert.

Det er tredje år på rad at Oda-nettverket (eller Od@, som de selv skriver) deler ut prisen, som skal bidra til å synliggjøre kvinnelige rollemodeller og oppmuntre kvinner til å stikke hodet frem i en mannsdominert bransje.

Prisen overrekkes i dag, på nettverkets årlige Inspirasjonsdag for kvinner i IT-bransjen.

Mannstung bransje

Oda-nettverket har vokst til over 1800 medlemmer på 5 år, og i dag deltar over 500 kvinner i IT-bransjen på en av Norges største nettverkssamlinger.

Anne Gretland, leder i Oda-nettverket , mener det er viktig med kvinnelige forbilder i IT-bransjen, både for jenter som tenker på å studere IKT og for dem som allerede er i bransjen.

– Når man ser at andre griper muligheter og gjør karriere, er det lettere å tro at man selv kan gjøre det samme, uttaler Gretland i en pressemelding.

Får jobbe med det de liker

I forbindelse med Inspirasjonsdagen, legger Oda-nettverket sammen med IKT-Norge fram en undersøkelse rundt trivsel i IKT-bransjen.

Resultatene tyder på at it-bransjens menn fortsatt trives bedre enn sine kvinnelige kolleger (87 mot 82 prosent) – men at flere kvinner enn menn opplever at de har utfordrende arbeidsoppgaver og tildeles det ansvar de fortjener.

Undersøkelsen viser også at menn faller bakpå når det kommer til å bygge nettverk.

– Det kan se ut til at kvinner i større grad enn menn opplever at de har gode karrieremuligheter. Samtidig er de blitt flinkere til å bygge og benytte seg av nettverk, sier Anne Gretland.

Skrekktall fra England

Samme undersøkelse ble gjennomført i Norge i 2006. Undersøkelsen ble da utviklet og gjennomført etter at kartlegginger i England viste at kvinner mistrives sterkt i bransjen.

Man ønsket å se på om det var tøft å være kvinne i en relativt mannsdominert norsk IT-bransje – eller om jentene trivdes på jobben.

Generelt sett viser de fleste resultatene små forskjeller mellom kvinner og menn. Men ved enkelte tilfeller antydes det at kvinner er mer fornøyde enn sine mannlige kolleger.

– De vedvarende positive resultatene i undersøkelsen forteller oss at den lave andelen kvinner i bransjen og ved IKT-studier ikke skyldes mistrivsel. Det er mulig den lave andelen kvinner skyldes manglende innsikt i de mange mulighetene, utfordringene og de store variasjonene i arbeidsoppgaver, sier Gretland.

Hun opplyser at undersøkelsen vitner om at it-bransjen scorer høyt på fleksibilitet.

– Dette viser at det går an å prioritere en karriere i IKT-bransjen og familie side om side, og at de fleste bedriftene legger til rette for nettopp dette uavhengig av sivil status, antall barn og kjønn, sier Gretland.

Ikke bare fryd og gammen

Tross positive trender: Andelen kvinner i norsk IKT-bransje og på IKT-studier er fortsatt uomtvistelig veldig lav.

Og på resultatene fra undersøkelsen knyttet til hvorvidt man innfrir forventningene fra arbeidsplassen sin, scorer kvinnene fortsatt dårligere enn sine mannlige kolleger.

I tillegg mener fortsatt færre kvinner enn menn at en jobb i IKT-bransjen gir dem en trygg og forutsigbar arbeidssituasjon.

– Kartleggingen av disse utfordringene danner et godt grunnlag for en videre innsats på dette feltet. Når vi ser at kvinner trives i hverdagen, men for eksempel er mer usikre rundt det å innfri forventninger, vet vi at det blant annet er der tiltakene må inn, sier Gretland.

Les mer om: