Humanister vil gjøre roboter sosialt intelligente

Danske forskere vil trekke inn humanister i utviklingen av roboter med sosiale egenskaper. Andre mener at AI-teknologien slett ikke er klar for roboter med «sosial intelligens».

Humanister vil gjøre roboter sosialt intelligente
I dag er det ikke mye sosial intelligens i de forskjellige typene transport-roboter som ferdes blant mennesker på fabrikker og sykehus. Og veien til reelt «sosialt intelligente» roboter er både lang og kronglete, mener mange eksperter på området. Illustrasjon: Ingeniøren

Hvor ofte blir ikke det du sier misforstått av et annet menneske – og omvendt? For de fleste av oss skjer det ganske ofte. Det kan være nyanser i språket, kroppsholdningen eller enkle feiltolkninger av enkelte ord.