HSM monterer stålet på Dalsfjordbrua

HSM monterer stålet på Dalsfjordbrua
Stålmontører fra det nederlandske firmaet HSM BV har vært i norske fjorder flere ganger før. Nå kommer de tilbake for å montere stålet på Dalsfjordbrua. Ill.: Statens vegvesen

Stålkassen får en lengde på 523 meter og en vekt på 2 355 tonn. I tillegg til å levere og montere den, skal nederlenderne montere, justere og overflatebehandle bærekabler og hengestenger med fester. Levering av bærekabler og hengestenger settes ut på egen entreprise.

Oppdraget til HSM omfatter også levering og montering av avfuktingsanlegg i stålkassen og i tårntoppene. Dessuten skal 1 046 meter brurekkverk monteres, 980 tonn asfalt skal legges i midtspennet, og 2 828 meter kabelrekkverk skal leveres og monteres.

Litt av stålmontasjen blir utført av den entreprenøren som får betongkontrakten. Det gjelder blant annet montering av sadlene på tårntoppene.

HSM er en forkortelse for Hollandsche Staalbouw Maatschappij. De nederlandske stålmontørene er godt kjent i norske fjorder. Tidligere har de montert stålet på Osterøybrua, Stordabrua, Bømlabrua og Fedafjorden bru. Det siste oppdraget var på Brandangersunder bru i Sogn som ble åpnet i fjor høst.

12. juli 2013 er fristen for ferdigstillelse av jobben på Dalsfjordbrua. Da gjenstår elektroarbeidet. Hvis det ikke oppstår forsinkelser underveis, blir brua åpnet for trafikk høsten 2013. Da erstatter den fergesambandet Dale-Eikenes i Sunnfjord, som krysser fjorden brua er oppkalt etter.

Les mer om: