Høyt potensial

Ifølge "jentene hos EMT" kan en kraftverkseier ved hjelp av enkel teknologi redusere falltapet i metalliske rør med 14 prosent og dermed skaffe 2 prosent mer energi.

Ved påtrykte elektriske felt forbedres strømningen gjennom røret.

Dette skjer fordi de elektrostatiske kreftene inne ved rørveggen reduseres ved hjelp av det elektriske potensialet du har plassert der.

I tillegg til å redusere elektrostatisk friksjon vil de små elektriske feltene også redusere innvendig groing i rørene.

Fullskala forsøk ved Vrenga kraftverk viser at årsgevinsten med denne teknikken ligger på 1,37 GWh. Alle kan regne ut hva dette betyr i penger...

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå