FAGARTIKLER

Høyt fokus på sikkerheten i kraftforsyningen

21. sep. 2005 - 16:40

I fagpressen har det versert mange påstander om at investeringene er for lave og at vedlikeholdet er for dårlig slik at sårbarheten i kraftforsyningen øker. En annen påstand har vært at tilsynsorganene NVE og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er uenige om den faktiske tilstanden i kraftforsyningen. Vi hilser debatten velkommen, men synes at mye av det som skrives, gir et feil bilde av virkeligheten.

NVE har ikke grunnlag for å hevde at sikkerheten i kraftforsyningen er blitt svekket de senere årene. Blant annet viser antall feil og varigheten på strømbrudd en markert nedgang de siste 10 årene. Imidlertid ser vi at behovet for reinvesteringer vil øke i årene framover. Dette kommer fram i en rapport som vi nylig har laget i samarbeid med Sintef Energiforskning.

Det er blant annet en av grunnene til at NVE nå foreslår endringer i inntektsrammereguleringen for nettselskapene slik at det skal bli mer interessant å foreta nødvendige reinvesteringer. Samtidig er det viktig at nettselskapene fortsetter arbeidet med effektiviserings- og produktivitetsforbedringer slik at nettleien kan holdes på et forsvarlig nivå.

Det er behov for mer systematisk arbeid med å skifte ut gamle komponenter. Derfor har vi pålagt selskapene å utføre analyser av årsakene til feil i nettet, slik at komponenter som er utslitte eller krever økt vedlikehold, kan identifiseres. Vi legger også opp regelverket slik at det ikke lønner seg å slurve med vedlikeholdet.

I våre nye forslag til forskrifter om leveringskvalitet og inntektsrammeregulering foreslår vi at nettselskapene fra 2009 skal få en avkortning av inntektene også for avbrudd som varer mindre enn tre minutter. I dag gjelder ordningen bare for avbrudd over tre minutter.

Med grunnlag i ulike lover og regelverk har NVE og DSB et felles ansvar for sikkerheten i norsk kraftforsyning. Direktoratene har et nært samarbeid, og vi vurderer fortløpende mulighetene for samordning av tilsyn, øvelser og tekniske retningslinjer. Vi hilser velkommen at DSB nå både ønsker å skjerpe regelverket og øke kontrollvirksomheten sin.

Samlet sett mener NVE at de nye tiltakene som nå foreslås innen både regulering og tilsyn, vil bidra til at vi også i fremtiden vil ha en sikker og kostnadseffektiv kraftforsyning i Norge.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.