Høyt antall yrkeshemmede

– Til tross for et godt arbeidsmarked er antallet yrkeshemmede svært høyt. Økende sykefravær bidrar til å holde nivået høyt, melder Aetat. Antallet yrkeshemmede var 91.500 ved utgangen av april 2006. Antallet yrkeshemmede forventes å holde seg stabilt framover i 2006 og 2007.