Høyt aktivitetsnivå i Kværner

Kværners driftsinntekter ble på 3 947 millioner kroner i 2. kvartal i år, mens resultatet før rentekostnader, skatt, avskrivning og nedskrivning (EBITDA) ble 192 millioner kroner, som gir en EBITDA-margin på 4,9 prosent.

– Vi leverer et solid resultat i 2. kvartal selv etter tap på Blind Faith prosjektet og tapsavsetninger på Longview prosjektet, sier konsernsjef for Kværner ASA Jan Arve Haugan i en pressemelding.

Solid opp

Driftsinntektene på 3 947 millioner kroner i 2. kvartal er en økning på 39 prosent fra 2. kvartal i 2010 da driftsinntektene var 2 842 millioner kroner. Tallene for 2010 er basert på regnskapene i de virksomhetene som var i Aker Solutions, men ble overført til Kværner da de ble fisjonert ut. I Norge omfatter dette verftet på Stord og Verdal, betongaktivitetene og de store oppgavene som som kontraktører internasjonalt som Kasaghan.Høyt aktivitetsnivå

Den betydelige økningen reflekterer et høyt aktivitetsnivå i segmentet Upstream, der flere prosjekter i dette kvartalet har sitt høyeste aktivitetsnivå. Blant disse er Kashagan Hook-Up prosjektet, som nå har demobilisert personell og hvor det bare gjenstår mindre avslutningsarbeid. I annet halvår vil aktivitetsnivået og resultatet derfor bli lavere.

– Generelt varierer aktivitetsnivået i Kværner mellom kvartalene som en konsekvens av de fasene prosjektene går gjennom, og som en effekt av at porteføljen av prosjekter endrer seg. Dette er karakteristisk for EPC virksomhet. I løpet av de siste kvartalene har våre ansatte levert flere vellykkede prosjekter til avtalt tid, deriblant Gudrun stålunderstellet, Skarv produksjonsskipet og Kashagan Hook-Up prosjektet. Vi har notert selskapet på Oslo Børs og sikret oss kredittlinjer på 3 milliarder kroner. Det har vært et begivenhetsrikt kvartal, fortsetter Haugan.Flere store tapsprosjekter

2. kvartals EBITDA-resultat på 192 millioner kroner innebærer en forbedring på 227 millioner kroner fra tilsvarende periode i fjor, da EBITDA var negative 35 millioner kroner. I dette kvartalet endte EBITDA-marginen på 4,9 prosent, mens marginen var negativ 1,2 prosent i tilsvarende kvartal i fjor. EBITDA-resultatet for 2. kvartal 2011 er påvirket av det rettslige resultatet i forbindelse med oppgjøret for Blind Faith prosjektet. Dette resulterte i et regnskapsmessig tap for Kværner på 165 millioner kroner i 2. kvartal 2011, hvorav kontanteffekten var på negative 42 millioner kroner i samme kvartal. I tillegg har Kværner gjort en tapsavsetning på 50 millioner dollar (278 millioner kroner) i forbindelse med Longview prosjektet i 2. kvartal.Lavere ordreinngang

Ordreinngange endte på 1 607 millioner kroner, mot 2 048 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. Per 30.juni i år var ordrereserven 13 296 millioner kroner, en reduksjon på 2 380 millioner kroner fra utgangen av 1. kvartal.

– Vi mener at utsiktene for våre hovedmarkeder er uvanlig gode. Nylige funn på den norske kontinentalsokkelen er også lovende for mulighetene i vårt hjemmemarked. Vi legger ut på denne nye reisen med et solid fundament. Vi har en solid finansiell posisjon, en organisasjon med ledende ekspertise og erfaring, og har levert EPC-prosjekter som ikke står tilbake for noen. Jeg er trygg på at dette nye kapittelet i Kværners historie vil bli spennende og positivt, oppsummerer Haugan.

Les mer om: