NYHETER

Høyre vil ha 20 mrd mer til veg i NTP

Høyre plusser 35 mrd. kroner på regjeringens 508 mrd. kroner til investeringer i infrastruktur. 20 mrd. kroner går til veg, og 15 mrd. kroner til jernbane og kollektivtransport. I tillegg vil de ha flere store OPS-prosjekter både på veg og jernbane.

Høyres påtenkte samferdselsminister Øyvind Halleraker, mener at OPS vil frigjøre penger til andre vegprosjekter som kan bygges med ordinære metoder.
Høyres påtenkte samferdselsminister Øyvind Halleraker, mener at OPS vil frigjøre penger til andre vegprosjekter som kan bygges med ordinære metoder.
24. apr. 2013 - 16:53

Når Høyre løfter ut 17 veg- og jernbaneprosjekter som skal organiseres som OPS, vil dette i tillegg frigjøre penger til andre vegprosjekter som kan bygges med ordinære metoder.

- Høyre ønsker å overlate ansvaret for hele strekninger til egne prosjektorganisasjoner. Særlig store utbygginger må organiseres på denne måten, fremfor å integreres i etatenes ordinære drifts- og forvaltningsoppgaver, sier Øyvind Halleraker, Høyres samferdselspolitiske talsmann. Han sier videre at Stortinget bør vedta de overordnede rammene for organisering, ferdigstillelse av hver strekning, kostnader og finansiering. Så skal det være opp til selskapet selv hvordan det vil gå frem for å løse oppdraget.

 

Storbysatsing

Utfordringene for transportsektoren handler om at befolkningen vokser raskt, særlig i storbyene. Når utbyggingen av veger og kollektivløsninger blir hengende etter befolkningsveksten, fører dette til press på boligpriser, mer pendling, mindre fritid og lengre køer.

 - Høyre vil samarbeide tett med kommuner og fylker for å sikre en utbygging av nye boliger og nye kollektivløsninger som henger sammen. Regjeringen har valgt konflikt fremfor samarbeid med storbyene i arbeidet med å bygge ut kollektivtilbudet, sier Solberg.

 

Trafikksikkerhet

Regjeringen har inneværende NTP-periode lovet å bygge 750 km. ”midtrekkverk og andre mindre trafikktryggleiksutbetringar”. Kun 67 km. midtrekkverk på to- og trefeltsveger blir ferdigstilt i perioden 2009-2013.

- Regjeringen ligger langt etter planen hvis den skal nå målet om 750 km. Høyre har de siste årene prioritert å sette av penger til raskere utbygging av møtefrie veger og midtrekkverk, sier Halleraker.

Høyres alternative transportplan er en strategisk plan som viser Høyres hovedsvar på de utfordringene samferdselssektoren står overfor i dag. Planen er overordnet med eksempler på prosjekter som Høyre vil løse annerledes enn det regjeringen legger opp til i sin Nasjonal transportplan. Konkrete enkeltprosjekter vil Høyre komme tilbake til under behandlingen av NTP i Stortinget.

 

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.