Høyre krever gebyrsvar

Høyre krever gebyrsvar
Ola Borten Moe må svare for hvorfor de minste må betale like mye som de store i gebyr. Bilde: Håkon Jacobsen

Høyres Bjørn Lødemæl i energi- og miljøkomiteen på Stortinget synes det er urimelig at energimyndighetene ikke gjør forskjell på stor og liten når de fastsetter inngangsbilletten til sertifikatmarkedet.

– Dette kommer bardus på for mange. Vi vil vite om det er tilsiktet fra regjeringens side, og på hvilket grunnlag dette er gjort, sier Lødemæl.

Enten du har et enormt vindkraftanlegg eller et lite småkraftanlegg, krever Norges vassdrags- og energidirektorat de samme 30.000 kronene for å vurdere om du som kraftprodusent skal få bli en del av den nye støtteordningen med elsertifikater for fornybar energi.

– Ødeleggende

Småkraftforeningen har reagert kraftig på gebyrsettingen, og hevdet at det kan bli "en terskel som viser seg for høy" for en del av de minste kraftaktørene.

Innkasserer millioner på kraftgebyr

Lødemæl forstår reaksjonene fra småkrafteierne, og han tar nå saken videre til olje- og energiminister Ola Borten Moe med et spørsmål i den skriftlige spørretimen i Stortinget.

– Det er ødeleggende for ordningen om et utlegg som dette tar motet fra en utbygger, mener Lødemæl.

Lite, mener Borten Moe

Lødemæl forteller at kraftprodusenter i hans hjemfylke Sogn og Fjordane har sagt i "saftige ordelag at regjeringen gir med den ene hånden og tar med den andre."

Olje- og energiministeren synes på sin side at det uansett ikke er snakk om store penger, og virker så langt ubevegelig i spørsmålet om en differensiering mellom liten og stor.

– Jeg tror at 30.000 kroner som inngangsbillett uavhengig av størrelse er en relativt liten sum når man ser på både totale investeringer og total gevinst, sier energiminister Ola Borten Moe til Teknisk Ukeblad.

Les mer om: