– Høyhastighetstog gir liten miljøgevinst

– Høyhastighetstog gir liten miljøgevinst
MILJØ-NEI: Ekspertvurderinger taler mot høyhastighetstog mellom Stockholm og Gøteborg. Bilde: Scanpix

Ekspertgruppen, som er underlagt det svenske Finansdepartementet, har i oppdrag å vurdere den samfunnsøkonomiske effekten av å bruke offentlige midler, særlig innenfor miljøsektoren.

Den svenske regjeringen har varslet satsing på en høyhastighetsbane mellom Stockholm og Göteborg via Jönköping, blant annet for å redusere klimautslippene, men får liten støtte fra ekspertene.

Blindspor

– Høyhastighetstog er et klimamessig blindspor, lyder konklusjonen i rapporten som i dag blir overlevert til statsminister Fredrik Reinfeldts regjering.

To av medlemmene i ekspertgruppen, professor Jan-Eric Nilsson og Roger Pyddoke, redegjør for rapporten i et debattinnlegg i Dagens Nyheter, og kaller satsingen på den såkalte Götalandsbanan meningsløs.

Klimagassutslippene fra transportsektoren i Sverige vil bli redusert med 150.000 tonn i året dersom høyhastighetsbanen bygges, men dette utgjør mindre enn 1 prosent av de totale utslippene fra sektoren, går det fram av ekspertgruppens rapport.

Klimakvoter

Dersom pengene i stedet benyttes til kjøp av internasjonale klimakvoter, vil miljøgevinsten bli hele 40 ganger større og de globale utslippene av skadelige klimagasser kunne reduseres med 5,4 millioner tonn i året, påpeker de.

Ekspertgruppen understreker likevel at høyhastighetsbaner ikke nødvendigvis trenger å bli ulønnsomme, men at den planlagte Götalandsbanan definitivt blir det.

– Det kan finnes andre utforminger av Götalandsbanan og/eller andre baner som er mer lønnsomme. Samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer må naturligvis gjennomføres. Disse vil også bidra til å redusere utslippene fra transportsektoren, selv om bidraget er begrenset. Dette er likevel noe helt annet enn å pløye hundrevis av milliarder kroner ned i ulønnsomme jernbaneprosjekter i klimaets navn, slår Jan-Eric Nilsson og Roger Pyddoke fast.

Les mer om: