OLJE OG GASS

Høyere oljepris redder Statoil

REDUSERT PRODUKSJON: Statoil reduserer produkjonen fra Kvitebjørn og Gullfaks Sør for å redde reservoaret, slik at det er mulig å øke utvinningsgraden. Produksjonsmålet for året er redusert fra 1,975 millioner fat per dag, til 1,9 millioner fat.
REDUSERT PRODUKSJON: Statoil reduserer produkjonen fra Kvitebjørn og Gullfaks Sør for å redde reservoaret, slik at det er mulig å øke utvinningsgraden. Produksjonsmålet for året er redusert fra 1,975 millioner fat per dag, til 1,9 millioner fat. Bilde: Statoil
Anders J. Steensen
3. nov. 2010 - 08:51

Viktige hendelser siden andre kvartal 2010:

  • Egenproduksjonen viste en nedgang på 17 % fra tredje kvartal 2009 til 1,552 millioner foe per dag. For de første ni månedene av året var egenproduksjonen 1,868 millioner foe per dag, en nedgang på 3 % sammenlignet med fjoråret.
  • Gjennomsnittsprisene for væske og gass målt i norske kroner steg med henholdsvis 14 % og 8 % sammenlignet med tredje kvartal i fjor.
  • Den 22. juli godkjente Stortinget planen for utbygging og drift (PUD) av Marulk-feltet.
  • Den 1. august startet produksjonen fra Morvin i samsvar med planen.
  • Den 23. september kunngjorde Statoil at selskapet hadde kjøpt 20,67 % av Nautical Petroleums andel i Mariner-feltet i Storbritannia.
  • Den 10. oktober kunngjorde Statoil at selskapet hadde inngått avtaler med Enduring Resources og Talisman om kjøp av 67.000 acres (netto) i skiferområdet Eagle Ford i sørvestlig del av Texas i USA, noe som øker Statoils utvinnbare ressurser med omkring 550 millioner foe.
  • Den 21. oktober ble planen for utbygging og drift (PUD) av Valemon oversendt til norske myndigheter.
  • Den 22. oktober 2010 ble datterselskapet Statoil Fuel & Retail ASA notert på Oslo Børs.

Kvartalsresultatet ble påvirket av at oljeprisen økte med 14 prosent, mens gassprisen økte med åtte prosent sammenlignet med tredje kvartal i kriseåret 2009.

Ned

En kraftig nedgang i egenproduksjonen på hele 17 prosent motvirket et bedret resultat. Dette var i tråd med ledelsens forventninger.

Produksjonsnedgangen skyldtes i hovedsak omfattende vedlikeholdsaktiviteter som påvirket både olje- og gassproduksjonen. Men også at Statoil ikke klarer å holde produksjonsvolumene oppe på grunn av for lav boreaktivitet.

Bedre

Resultatet i tredje kvartal 2010 var på 13,8 milliarder kroner, sammenlignet med 6,6 milliarder kroner i samme periode i fjor.

Resultatet avspeiler høyere priser både for olje og gass, høyere netto finansinntekter, lavere skatteprosent og redusert tap på nedskrivninger, delvis motvirket av lavere salgsvolumer og reduserte gevinster på derivater.

– Omfattende planlagte vedlikeholdsaktiviteter gjennom hele tredje kvartal har påvirket både olje- og gassproduksjonen vår betydelig. Våre resultater og vår kontantstrøm er fortsatt solide, noe som bekrefter at vi har finansiell fleksibilitet til å underbygge fortsatt utvikling av porteføljen vår. I en periode med høye vedlikeholds- og modifikasjonsaktiviteter både til havs og ved våre gassprosesseringsanlegg, er vi glade for å kunne vise til en positiv utvikling for HMS-resultatene også i dette kvartalet, sier Statoils konsernsjef Helge Lund i en pressemelding.

Nedjustert

– Vi besluttet nylig å midlertidig redusere produksjonen på to av våre felt i Nordsjøen (Gullfaks Sør og Kvitebjørn) for å sikre tilstrekkelig reservoartrykk for sikker boring av ytterligere brønner. Reduksjonen vil bidra til økte volumer og høyere verdiskapning fra disse feltene i fremtiden. Basert på denne beslutningen, i tillegg til at det er kortsiktige kapasitetsbegrensninger på Kollsnes, er vår produksjonsguiding for året nedjustert til 1,900 millioner foe per dag fra det tidligere forventede nivået på 1,925-1,975 millioner foe per dag, skriver Statoil i meldingen.

De bemerker at porteføljen med nye feltutbygginger går som planlagt mot 2012, men med begrenset forventet produksjonsvekst i 2011.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.