ENERGI

Høyere bølger

Global oppvarming kan føre til høyere bølger i norske farvann, men beregningene er usikre, skriver Cicerone. Sikkerhetsmarginene som er lagt inn ved design av oljeplattformene i Nordsjøen vil fortsatt være tilstrekkelige. Men blir det et forverret bølgeklima, kan det få stor betydning for skipsfarten og oljeindustrien til havs.

Det EU-finansierte prosjektet Wasa fant økning i bølgehøyden fra 1955 til 1994, men forholdene var like vanskelige på 1800-tallet. I fremtiden viser visse modeller at det kan bli høyere bølger, særlig høst og vinter.

Les mer om: